Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 9.10. do 16.10.2022 - 41. týden

neděle 9.10. 28. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00 Mše svatá na Antonínku
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 za + Štěpána Vašíčka a Josefa Školoudíka  a za dar zdraví a dar víry pro živou rodinu
Blatnička 09:00 poděkování za 50 let manželství s prosbou o přímluvu Panny Marie a dar zdraví pro celou živou rodinu a za + rodiče
pondělí 10.10. pondělí 28. týdne v mezidobí
Blatnice 18:00 za + Miloslava Vyskočila a + rodiče Švejcarovy
úterý 11.10. sv. Jana XXIII., papeže
Dnes mše sv. není
středa 12.10. sv. Radima, biskupa
Blatnice 18:00 za dvoje + rodiče, živou rodinu a duše v očistci
čtvrtek 13.10. čtvrtek 28. týdne v mezidobí
Blatnice 19:00 ADORACE
Blatnička 18:00 za + manžela, rodiče, bratra a dar zdraví pro celou živou rodinu
pátek 14.10. mše svatá pro děti
Blatnice 17:30 za + sestru Blaženu Bršlíkovu, + rodiče a duše v očistci
sobota 15.10. památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Blatnice 07:30 na poděkování za přijatá dobrodiní, s prosbou o dar víry, ochranu a pomoc Boží a dary Ducha Svatého pro celou živou rodinu
neděle 16.10. 29. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00 Mše svatá na Antonínku
Blatnice 07:30 na poděkování za přijaté dary a milosti, s prosbou o Boží požehnání, dar víry a dary Ducha Svatého
10:30 za farníky
Blatnička 09:00 za + rodiče, příbuzné a živou rodinu

  • Dárci na varhany věnovali 9.000 korun. Sbírka na varhany na Antonínku vynesla v Blatnici 31.980 korun a v Blatničce 13.815. Nemocní věnovali 7.400 korun.
  • Přineste na faru, nebo do schránky na faře fotografie se jménem a příjmením vašich zemřelých od listopadu 2021. Budou vystaveny na dušičkovém tablu. 
  • Naši bohoslovci a ze Slovenska budou mít setkání na Velehradě 14. - 16. října. Představení nás prosí o ubytování do rodin. Prosím přihlaste se mi, kdo můžete ubytovat dva bohoslovce.    
  • Domácí hospic Antonínek a Matice svatoantonínská děkují dobrovolníkům za pomoc při drakiádě na Antonínku.
  • Mše svaté pro děti v pátek budou až do Vánoc bývat v 17:30 hodin.