Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 6.2. do 13.2.2022 - 06. týden

neděle 6.2. 5. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00 Úmysl na Antonínku
Blatnice 07:30 za dvoje + rodiče, bratra, švagra a duše v očistci
10:30 za farníky
Blatnička 09:00 Za + P. Jana Komárka a všechny kněze, kteří působili v Blatničce
pondělí 7.2. pondělí 5. týdne v mezidobí
Blatnice 18:00 Za Stanislava a Jiřinu Vyskočilovy, rodiče a živou rodinu
úterý 8.2. sv. Jeronýma Emiliániho
Dnes mše sv. není
středa 9.2. středa 5. týdne v mezidobí
Blatnice 18:00 za + rodiče Cíchovy, Petraturovy, Jiřího Kochánka a živou rodinu
čtvrtek 10.2. památka sv. Scholastiky, panny
Blatnice 19:00 ADORACE
Blatnička 17:00 Za + manžela, rodiče a živou rodinu
pátek 11.2. Panny Marie Lurdské mše sv. pro děti
Blatnice 18:00 pro děti Poděkování za 65 let života, za + manžela a + rodiče Vyskočilovy a Těthalovy
sobota 12.2. sobota 5. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Blatnice 18:00 Za zemřelého Františka Fojtíka a celou živou i zemřelou rodinu
neděle 13.2. 6. neděle v mezidobí
Blatnice 07:30 Za farníky
10:30 Poděkování za přijaté dary a milosti a za dar víry
Blatnička 09:00 Za + rodiče Ondrovy, příbuzné a celou živou rodinu

  • Nemocní věnovali 3.500 korun. Příští neděli bude sbírka věnovaná na opravy.
  • Prezentace knihy Proměna farnosti bude ve čtvrtek 10.2.2022 v 18 hodin v Domě Svaté Rodiny.