Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 1.5. do 8.5.2022 - 18. týden

neděle 1.5. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Antonínek 15:00 Modlitba hodin a mše svatá
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 za děti přistupující k 1. sv. přijímání
Blatnička 09:00 za dvoje + rodiče a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
pondělí 2.5. památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Blatnice 18:00 za + kněze a duše v očistci
úterý 3.5. svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Antonínek 15:00 Mše svatá a modlitba za kněze
středa 4.5. středa 3. velikonočního týdne
Blatnice 15:30 Pohřební mše svatá + paní Jarmily Bogarové
čtvrtek 5.5. čtvrtek 3. velikonočního týdne
Blatnička 18:00 ( volná intence )
pátek 6.5. Památka sv. Jana Sarkandra, mše svatá pro děti
Blatnice 18:00 Na poděkování za dar života s prosbou o ochranu P. Marie pro celou rodinu
sobota 7.5. sobota 3. velikonočního týdne
Blatnice 07:30 za nová kněžská a řeholní povolání
neděle 8.5. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (neděle Dobrého pastýře)
Antonínek 15:00 Modlitba hodin a mše svatá
Blatnice 07:30 za + rodiče, bratra, duše v očistci a ochranu Boží pro živou rodinu
10:30 za maturanty - za úspěšné složení maturity a přijímacích zkoušek na vysokou školu.
Blatnička 09:00 za manžela, rodiče a živou rodinu

  • Ze křtu bylo věnováno 2.000 korun.
  • Májová pobožnost bude každý květnový den v 18:30 hodin, kromě neděle. Růženec a mše svatá je před Májovou pobožností. V květnu nebudou ve čtvrtek adorace. Zvláště vybízím rodiče a prarodiče, pozvěte děti a přijďte spolu pozdravit Pannu Marii. Začneme v pondělí 2. května. Děti mohou přijít v kroji, nebo v šatech.
  • V Blatničce bude Májová pobožnost každý den v 18 hodin.
  • Ze zdravotních důvodů nebude probíhat návštěva nemocných.