Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 31.10. do 7.11.2021 - 44. týden

neděle 31.10. 31. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00 mše sv. Třetího františkánského řádu
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 za + Josefa Hrušku, dvoje rodiče a živou rodinu
Blatnička 09:00 za dvoje + rodiče a duše v očistci
pondělí 1.11. SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
Blatnice 18:00 za + vnuka Tomáše, celou + rodinu a Boží ochranu pro živou rodinu
Blatnička 16:30 Za + manžela a dvoje rodiče
úterý 2.11. VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
Blatnice 18:00 za duše v očistci
Blatnička 16:00 Za duše v očistci
16:45 Pobožnost za zemřelé na hřbitově v Blatničce Pobožnost za zemřelé na hřbitově v Blatničce
středa 3.11. sv. Martina de Porres, řeholníka
Blatnice 18:00 za + Annu Galuškovou, + rodiče z obou stran a duše v očistci
čtvrtek 4.11. památka sv. Karla Boromejského, biskupa
Blatnice 16:00 ADORACE 16:00 - 18:00
Blatnička 17:00 Za živou a + rodinu Šurýnovu a dar zdraví
pátek 5.11. pátek 31. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci)
Blatnice 18:00 za + manžela, dvoje + rodiče, za duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
sobota 6.11. sobota 31. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Blatnice 07:00 Za + Josefa Sládka, manželku, jejich rodiče, sourozence a duše v očistci
neděle 7.11. 32. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00 úmysl na Antonínku
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 poděkování za společný život a Boží ochranu a požehnání pro živou rodinu
14:00 Pobožnost za zemřelé na hřbitově v Blatnici Pobožnost za zemřelé na hřbitově v Blatnici
Blatnička 09:00 za živé a + spolužáky ročníku 1960-1961

 • Z pohřbu bylo věnováno 2.000 korun.
 • Sbírka na misie v Blatnici vynesla 25.446 korun a v Blatničce 8.968 korun.
 • Prosím pastorační radu o setkání ve středu 3.11.2021 v 19 hodin v Domě Svaté Rodiny
 • Ve středu a v pátek navštívím naše nemocné se svatým přijímáním.
 • Ve čtvrtek bude pravidelná adorace. Výstav v 16 hodin a požehnání v 18 hodin. 
 • Pobožnost za duše očistci na hřbitově bude v Blatnici v neděli 7.11.2021 ve 14 hodin a v Blatničce v úterý 2.11.2021v 16:45 hodin.
 • 1.11 odpoledne a 2.11. celý den je možno získat plnomocné odpustky pro duše v očistci, po splnění tří podmínek, a návštěvou kostela, kde se pomodlí Otče náš a Věřím v Boha.
 • Od 1. do 8. listopadu je možno získat denně plnomocné odpustky po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce). Plnomocné odpustky jsou přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech během roku lze takto získat částečné odpustky
 • Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při hromadných akcích.
 • Opět bude platit povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně.
 • Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.
 • Milí farníci, společnost Kristýn služebník z olomouckého arcibiskupství, která spravuje a zajišťuje energie ve farnostech, nabízí pomoc ve formě konzultací a poradenství pro Ty, kteří se dostali do tíživé situace v souvislosti s ukončením dodávky energií od dodavatele Bohemia energii a dalších společností. Podrobnější informace a kontakty naleznete na plakátku ve vývěsce, nebo na stránkách www.kristyn.cz.