Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 21.8. do 28.8.2022 - 34. týden

neděle 21.8. 21. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00 úmysl na Antonínku
Blatnice 10:30 poděkování za 50 let manželství, s prosbou o Boží ochranu a dar zdraví a víry pro živou rodinu
Blatnička 09:00 Za + rodiče s poděkováním za ochranu Panny Marie
pondělí 22.8. památka Panny Marie Královny
Blatnice 18:00 za dvoje + rodiče, bratra a ochranu Boží pro živou rodinu
úterý 23.8. sv. Růženy z Limy, panny
Dnes mše sv. není
středa 24.8. svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Blatnice 18:00 za + otce Josefa Červenku a duše v očistci
čtvrtek 25.8. sv. Ludvíka
Blatnice 19:00 ADORACE ZA PROMĚNU FARNOSTI
Blatnička 18:00 ( volná intence )
pátek 26.8. pátek 21. týdne v mezidobí
Blatnice 18:00 za + Marii Vybíralovu, manžela a Vladislava a za živou rodinu z obou stran
sobota 27.8. památka sv. Moniky
Blatnice 18:00 Za zemřelou Kateřinu Bachanovou a její syny Josefa, Jana, Františka a Antonína a živou rodinu
Blatnička 16:30 za farníky
neděle 28.8. Děkovná pouť na Svatém Antonínku 22. neděle v mezidobí
Antonínek 09:00 za poutníky z Ostrožské Lhoty
10:30 poděkování Pánu Bohu za úrodu a ostatní dary a milosti

  • Z pohřbu bylo věnováno 2.000 korun.
  • Chci vás pozvat na FARNÍ MEETING (synodu). Uskuteční se v Domě Svaté Rodiny v pátek 16. září v 17:45 hod. Vnímáme, že žijeme v další přelomové době církve. Proto zvu pastorační radu, vedoucí skupin synodálního procesu, zástupce všech společenství ve farnosti a všechny, kdo se chtějí zapojit do směřování naší farnosti. 
  • V neděli 28. 8. 2022 jdeme děkovat na Antonínek za úrodu. Nezapomeňte na kroje.                    Autobus pojede z Blatnice v 9:30,      z Blatničky nejede.
  • Krojované procesí s hudbou vychází od farního kostela v 9:30.  Hlavní mši svatou v 10:30 bude sloužit P. Pavel Macura děkan ve Valašských Kloboukách. Ve 14 hodin bude adorace a svátostné požehnání.
  • Prosím přineste na farní dvůr dary k výzdobě oltáře na Antonínku při Děkovné pouti. Něco z polí, zahrad, vinohradů a sadů. Přineste je nejpozději v pátek 26.8.2022 do 17. hodin. 
  • Naléhavá prosba žen, které zdobí barevnou výzdobu na Děkovné pouti. Prosí o pomoc v sobotu před Děkovnou poutí od 13 hodin na Antonínku. 
  • Stravenky na pouť jsou k dispozici na faře, nebo v restauraci Adriana.