Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 21.5. do 28.5.2023 - 21. týden

neděle 21.5. 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Antonínek 15:00 modlitba hodin a mše svatá
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 za + Marii Vyskočilovou, manžela a syna
Blatnička 09:00 Za + syna Josefa, dvoje prarodiče a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
pondělí 22.5. sv. Rity z Cascie, řeholnice
Blatnice 18:00 za + rodiče Sovišovy a Kuřinovy a ochranu sv. Antonína pro celou rodinu
úterý 23.5. úterý 7. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
středa 24.5. připomínka den modliteb za církev v Číně
Blatnice 18:00 za + Anežku Šrámkovou a celou živou i + rodinu
čtvrtek 25.5. sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve
Blatnice 18:45 ADORACE FARNÍCH SPOLEČENSTVÍ
Blatnička 18:00 za + rodiče, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
pátek 26.5. památka sv. Filipa Neriho, kněze
Blatnice 18:00 poděkování za dar života a za všechny přijaté milosti, s prosbou za Boží ochranu pro živou rodinu
sobota 27.5. sv. Augustina z Canterbury, biskupa
Blatnice 11:00 za živé a + "70"
neděle 28.5. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Antonínek 15:00 modlitba hodin a mše svatá
Blatnice 07:30 na poděkování za dar víry, s prosbou o dary Ducha Sv. a za dvoje + rodiče
10:30 za + Ladislava Vyskočila, dvoje + rodiče a dar zdraví pro živou rodinu
Blatnička 09:00 za farníky

  • Sbírka na pronásledované křesťany vynesla v Blatnici 24.481 korun a v Blatničce 8.850 korun.
  • Z pohřbu a zádušní mše svaté bylo věnováno 3.000 korun.
  • Příští neděli sbírka na církevní školy.
  • Připomínám pouť rodin a přátel Vlčího doupěte v neděli odpoledne 21.5.2023 na Antonínku. 
  • Ve čtvrtek bude ve farním kostele ADORACE FARNÍCH SPOLEČENSTVÍ. V květnu bude mimořádně v 18:45 - 19:15, aby navazovala na májovou pobožnost. Chci poprosit všechna farní společenství, třeba modlitby matek, společenství P. Šuránka, Fatimský apoštolát, společenství mládeže, Domácí skupiny, scholu, sbory, abychom se scházeli na společné modlitbě jednou za měsíc. Vždy čtvrtý čtvrtek v měsíci. I za cenu, že ten týden nebude vaše společenství. A samozřejmě zvu i všechny ostatní. Můžeme se tak navzájem obohatit v prosbách ve chválách v modlitbě.