Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 30.1. do 6.2.2022 - 05. týden

neděle 30.1. 4. neděle v mezidobí
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 za + spolužáka a duše v očistci
Blatnička 09:00 za + manžela, rodiče a za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
pondělí 31.1. památka sv. Jana Boska, kněze
Blatnice 18:00 Za uzdravení maminky
úterý 1.2. úterý 4. týdne v mezidobí
Antonínek 15:00 Mše svatá za kněze
středa 2.2. svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
Blatnice 18:00 za + rodiče Marii a Jaroslava Veverkovy, + sestru Ludmilu, švagra, duše v očistci a za ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu
čtvrtek 3.2. sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
Blatnice 16:00 ADORACE
Blatnička 17:00 Za + Stanislava Minaříka, dvoje rodiče, s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu
pátek 4.2. pátek 4. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci)
Blatnice 18:00 za + Terezii Řehákovou, Annu Bloeslovou a Jiřího Vavříka
sobota 5.2. památka sv. Agáty, panny a mučednice
Blatnice 18:00 Za zemřelého Josefa Hájka a Anežku Matuštíkovou
neděle 6.2. 5. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00 Úmysl na Antonínku
Blatnice 07:30 za dvoje + rodiče, bratra, švagra a duše v očistci
10:30 za farníky
Blatnička 09:00 Za + P. Jana Komárka a všechny kněze, kteří působili v Blatničce

  • Sbírka na tisk Božího slova vynesla v Blatnici 17.409 korun a v Blatničce 7. 453 korun.
  • Tým proměny farnosti tvoří tito farníci: Magdalena Míšková, Kamil Pavelka, Jarmila Hrušková, Pavel Cenek, Veronika Žajdlíková, Stanislava Valášková a P. Zdeněk Stodůlka.
  • Ve středu a v pátek navštívím naše nemocné se svatým přijímáním.
  • Ve čtvrtek bude pravidelná adorace od 16. hodin do 18. hodin.
  • V pátek nebude mše svatá pro děti. Nebude společenství mládeže. Školáci mají prázdniny.
  • V pátek bude mše svatá pro všechny. Při ní se bude udělovat Svatoblažejské požehnání.