Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 23.1. do 30.1.2022 - 04. týden

neděle 23.1. 3. neděle v mezidobí (Božího slova)
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 za + manžela, dvoje rodiče a celou + rodinu
Blatnička 09:00 Za + syna k jeho nedožitým padesátinám
pondělí 24.1. památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Blatnice 18:00 na poděkování za přijatá dobrodiní, s prosbou o dar víry, zdraví a dary Ducha Svatého
úterý 25.1. svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Dnes mše sv. není
středa 26.1. památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Blatnice 18:00 za + Josefa Vyskočila, manželku, dvoje rodiče, duše v očistci a ochranu Boží pro živou rodinu
čtvrtek 27.1. sv. Anděly Mericiové, panny
Blatnice 19:00 ADORACE ZA PROMĚNU FARNOSTI
Blatnička 17:00 Za živou a + rodinu a dar zdraví
pátek 28.1. Svatého Tomáše Akvinského, mše sv. pro děti
Blatnice 18:00 za + rodinu Žajdlíkovu a Fojtíkovu a za dar zdraví a dar pravé víry pro živou rodinu
sobota 29.1. sobota 3. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Blatnice 18:00 .
neděle 30.1. 4. neděle v mezidobí
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 za + spolužáka a duše v očistci
Blatnička 09:00 za + manžela, rodiče a za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu