Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 16.10. do 23.10.2022 - 42. týden

neděle 16.10. 29. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00 Mše svatá na Antonínku
Blatnice 07:30 na poděkování za přijaté dary a milosti, s prosbou o Boží požehnání, dar víry a dary Ducha Svatého
10:30 za farníky
Blatnička 09:00 za + rodiče, příbuzné a živou rodinu
pondělí 17.10. památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Blatnice 18:00 za + manžela, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
úterý 18.10. svátek sv. Lukáše, evangelisty
Dnes mše sv. není
středa 19.10. sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků
Blatnice 18:00 za + manžela, syny, dvoje rodiče, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu
čtvrtek 20.10. čtvrtek 29. týdne v mezidobí
Blatnice 15:30 Pohřební mše svatá + paní Anežky Valáškové R.I.P
19:00 ADORACE
Blatnička 18:00 za + manžela a nemocnou osobu
pátek 21.10. bl. Karla Rakouského, mše sv. pro děti
Blatnice 17:30 za + manžela, dvoje + rodiče a dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
sobota 22.10. sv. Jana Pavla II., papeže, nebo sobotní památka Panny Marie
Blatnice 07:30 za + Petra Radocha
Svatý Antonínek 15:00 MILION DĚTÍ SE MODLÍ RŮŽENEC
neděle 23.10. 30. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE
Antonínek 15:00 Mše svatá na Antonínku
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 poděkování za přijatá dobrodiní, dar zdraví, za + manžela, + rodiče a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Blatnička 09:00 za + manžela, zetě, rodiče a živou rodinu

 • Dárci věnovali na varhany 7.500 korun. Příští neděli bude sbírka věnovaná na Misie.
 • Rodiny s dětmi i dospělé zveme v sobotu 22.10.2022 v 15 hodin na Svatý Antonínek ke společné modlitbě růžence za mír na celém světě v rámci modlitby MILION DĚTÍ SE MODLÍ RŮŽENEC.
 • Pozor, až do odvolání je mše svatá pro děti v pátek vždy v 17:30 hodin.
 • Děvčata vás zvou do misijní cukrárny v neděli 23.10.2022 ve 13 hodin v kulturním domě.

 

 • světě.
  Říjen je měsíc růžence a věřící jsou zvlášť vyzývání k tomu, aby se ho modlili častěji než jindy.

  Milion dětí se modlí růženec“, iniciativa, která vznikla v roce 2005 ve Venezuele se rozšířila do celého světa.
  Má sice svůj specifický den, ale my si určíme svůj.
  "Když se milion dětí bude modlit růženec, svět se změní." P. Pio
  Zvány jsou nejen děti, mládež, ale i dospělí.
  Je snahou, růženec trochu „oživit", aby zaujal i nejmenší.
  Snad se nám to podaří:)
  Určitě nám zbude čas i nějakou společnou hru.

  Každý z nás se může modlit sám doma, v přírodě, ... ale společná modlitba, má určitě svou sílu!