Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 22.10. do 29.10.2023 - 43. týden

neděle 22.10. 29. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE
Antonínek 15:00 Mše svatá na Antonínku.
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 za + Helenu Řehulkovu, manžela a rodiče
Blatnička 09:00 na poděkování za přijatá dobrodiní, s prosbou o Boží ochranu a dar zdraví
pondělí 23.10. sv. Jana Kapistránského, kněze
Blatnice 18:00 za dvoje + rodiče, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
úterý 24.10. sv. Antonína Marie Klareta, biskupa
Dnes mše sv. není
středa 25.10. MŠE SVATÁ PRO DĚTI
Blatnice 18:00 poděkování za přijatá dobrodiní, s prosbou o dar zdraví a další ochranu pro "65" - ročník 1958
čtvrtek 26.10. čtvrtek 29. týdne v mezidobí
Blatnice 19:00 FARNÍ ADORACE
Blatnička 18:00 za + manžela, zetě, dvoje rodiče a dar zdraví pro živou rodinu
pátek 27.10. pátek 29. týdne v mezidobí
Blatnice 18:00 poděkování za 80let života, s prosbou o ochranu Boží pro celou rodinu
sobota 28.10. svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Antonínek 16:00 Dušičková pouť na Antonínku.
neděle 29.10. 30. neděle v mezidobí
Blatnice 07:30 Za dar zdraví a požehnání pro dceru a zetě
10:30 Za + Františka Vyskočila, dceru a Boží ochranu pro celou živou rodinu
Blatnička 09:00 za farníky

  • Dárce věnoval 2.000 korun na kostel.
  • První informační schůzka biřmovanců bude v neděli 29.10.2023 ve 14 hodin v Domě Svaté Rodiny.
  • Nadační fond Credo vás zve v sobotu 4. listopadu do Zlína na Konferenci společenství. Zváni jsou všichni, kdo se nějakým způsobem již pravidelně ve skupinkách setkávají, ale i ti, kteří teprve o nějakém společenství přemýšlí. Cílem je spojit se v modlitbě, sdílet zkušenosti s fungováním různých společenství a hledat cesty, jak spolupracovat a růst ve vzájemných vztazích. Veškeré informace najdete na webu nadačního fondu Credo www.credonf.cz.
  • Fotografie na dušičkové tablo se jménem a příjmením vašich zemřelých od listopadu 2022 přineste na faru nebo do schránky na faře do úterý 24. října.
  • Dušičková pobožnost na hřbitově bude v Blatničce ve čtvrtek 2.11.2023 po mši svaté a v Blatnici v neděli 5.11.2023 ve 14 hodin.