Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 30.4. do 7.5.2023 - 18. týden

neděle 30.4. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (neděle Dobrého pastýře)
Antonínek 15:00 modlitba hodin a mše svatá
Blatnice 07:30 za dvoje + rodiče, sourozence a duše v očistci
10:30 za + syna a rodinu Bezděkovu
Blatnička 09:00 za farníky
pondělí 1.5. sv. Josefa dělníka
Blatnice 18:00 .
úterý 2.5. památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Antonínek 15:00 modlitba za kněze a mše svatá
středa 3.5. svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Blatnice 18:00 za + rodiče Konopáčovy, dar zdraví a ochranu svatého Antonína pro živou rodinu
čtvrtek 4.5. čtvrtek 4. velikonočního týdne
Blatnička 18:00 za + rodiče, bratry, příbuzné a živou rodinu
pátek 5.5. mše svatá pro děti
Blatnice 18:00 za + rodiče, bratra, celou + rodinu a Boží ochranu pro živou rodinu
sobota 6.5. památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Blatnice 07:30 Na poděkování za dar života, Boží požehnání a ochranu Panny Marie.
neděle 7.5. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Antonínek 15:00 modlitba hodin a mše svatá
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 za děti přistupující k 1. sv. přijímání
Blatnička 09:00 Za + rodiče, bratry, příbuzné a živou rodinu

  • Dárce věnoval na opravu varhan 49.000 korun. Z pohřbů bylo věnováno 9.000 korun.
  • Ve středu a v pátek navštívím naše nemocné se svatým přijímáním.
  • Májová pobožnost bude každý květnový den v 18:30, kromě neděle. Růženec a mše svatá je před Májovou pobožností. V květnu nebude ve čtvrtek adorace, až na výjimku. Prosím rodiče a prarodiče, pozvěte děti a přijďte spolu pozdravit Pannu Marii. Začneme v pondělí 1. května. Děti mohou přijít v kroji nebo v bílých šatech.
  • V Blatničce bude Májová pobožnost každý den v 18 hodin.
  • První setkání po kurzu Alfa se koná ve středu 3. května v 19 hodin v Domě Sv. Rodiny.
  • V sobotu 6. 5. se koná velký úklid farního kostela. Pozváni jsou všichni.
  • V neděli 7. května při mši svaté v 10:30 děti přijmou první svaté přijímání.
  • Setkání všech farníků s názvem OTEVŘENÁ FARNOST se uskuteční ve středu 10. května v 19:00 v Domě Svaté Rodiny. Toto neformální setkání farnosti se bude konat vždy druhou středu v měsíci. Slouží k seznamování farníků, k informacím o práci farnosti, k návrhům pro farnost. Pracovní název má sýr a víno. Nejedná se o schůzování, ale o neformální rozhovory.