Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 12.11. do 19.11.2023 - 46. týden

neděle 12.11. 32. neděle v mezidobí
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 Poděkování Pánu Bohu za úrodu s prosbou o Boží požehnání do další práce
Blatnička 09:00 na poděkování za přijatá dobrodiní, s prosbou o ochranu Panny Marie a dar zdraví pro celou rodinu
pondělí 13.11. památka sv. Anežky České, panny
Blatnice 18:00 za dvoje + rodiče, prarodiče a duše v očistci
úterý 14.11. úterý 32. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 15.11. sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve a mše sv. pro děti
Blatnice 18:00 za + Anežku Valáškovu, manžela, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
čtvrtek 16.11. sv. Markéty Skotské
Blatnice 19:00 ADORACE
Blatnička 17:00 Za zemřelé rodiče Marii a Ondřeje Janásovy a živou rodinu
pátek 17.11. památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Blatnice 18:00 za + Anežku Petraturovu, manžela, duše v očistci a ochranu Boží pro živou rodinu
sobota 18.11. Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla, nebo sobotní památka Panny Marie
Blatnice 00:00 Děkanátní setkání mládeže - Velehrad setkání mládeže na Velehradě
neděle 19.11. 33. neděle v mezidobí
Blatnice 07:30 za + manžela, + rodiče Vyskočilovy a Těthalovy a pomoc a ochranu Boží pro živou rodinu
10:30 za farníky
Blatnička 09:00 Za + z ročníku 1941

  • Sbírka na charitu vynesla v Blatnici 26.915,Kč a v Blatničce 10.200 korun.
  • Ze křtů bylo věnováno 4.000 korun.
  • V neděli 19.11.2023 bude sbírka věnovaná na křesťanská média. Milé sestry a bratři. Sdělovací prostředky, ať už jsou to tištěná média, rádio, televize či internetové portály, tvoří nedílnou součást našich životů. Díky katolickým médiím jsme pravidelně informováni o dění v církvi doma či ve světě, ale jsou také významným evangelizačním a pastoračním prostředkem. Děkujeme vám za vaši štědrost i za tu, kterou jste projevili v minulém roce. Vaši čeští a moravští biskupové.
  • Projekt který nedávno sbíral svíčky pro Ukrajinu, sbírá dnes rehabilitační pomůcky, jako jsou invalidní vozíky, berle, chodítka a podobné. Přineste je, prosím, do středy pod střechu na farní dvůr, nebo přímo na faru.
  • Mládež je zvána na Děkanátní setkání mládeže na Velehradě na Stojanově gymnáziu, 17. a 18. listopadu 2023. Zahájení je v pátek v 18 hodin. Je možné se účastnit třeba i v sobotu, kdy program začíná ráno v 8:45. Je nutné se přihlásit na webu uhmladez.cz.
  • Děti, které by chtěly účinkovat na vánoční besídce 26. prosince, přijďte ve středu po mši svaté na Dům Svaté Rodiny.