Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 24.10. do 31.10.2021 - 43. týden

neděle 24.10. 30. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE
Antonínek 15:00 úmysl na Antonínku
Blatnice 07:30 Za farníky
10:30 Poděkování za dožití 81 let, za + manžela, dceru a Boží ochranu pro celou živou rodinu. 
Blatnička 09:00 za + z ročníku 1941
pondělí 25.10. SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
Blatnice 18:00 za + Josefa Hrušku, + Václava Hrušku, duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu
úterý 26.10. úterý 30. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 27.10. středa 30. týdne v mezidobí
Blatnice 15:00 pohřební mše svatá
čtvrtek 28.10. svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Blatnice 19:00 ADORACE
Blatnička 18:00 Za + rodiče, tři sestry a živou rodinu
pátek 29.10. pátek 30. týdne v mezidobí
Blatnice 18:00 za + rodiče Vyskočilovy, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
sobota 30.10. sobota 30. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Antonínek 16:00 Za duše v očistci     DUŠIČKOVÁ POUŤ NA ANTONÍNKU
neděle 31.10. 31. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00 mše sv. Třetího františkánského řádu
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 za + Josefa Hrušku, dvoje rodiče a živou rodinu
Blatnička 09:00 za dvoje + rodiče a duše v očistci

  • Z pohřbu bylo věnováno 2.000 korun.
  • Do schránky na faře vhoďte fotografie vašich blízkých, kteří zemřeli od listopadu 2020. Fota budou vystavena na dušičkovém tablu. Prosím přineste je do úterý nejpozději.
  • Protože jsou prázdniny, mše svatá pro děti v pátek 29.října nebude. Nebude ani společenství mládeže.
  • Pobožnost za duše očistci na hřbitově bude v Blatnici v neděli 7.11.2021 ve 14 hodin a v Blatničce v úterý 2.11.2021v 16:45 hodin.
  • prosím pastorační radu o setkání ve středu 3.11.2021 v 19 hodin v Domě Svaté Rodiny.