Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 14.3. do 21.3.2021 - 11. týden

neděle 14.3. 3. neděle postní
Blatnice 07:30 Za farníky
10:30 za + kněze, kteří působili v naší farnosti a za nová kněžská povolání
Blatnička 09:00 za dvoje + rodiče, švagrovou, synovce, příbuzné a za živou rodinu
pondělí 15.3. pondělí 4. postního týdne
Blatnice 18:00 za + Marii Vyskočilovou, manžela, + rodiče, duše v očistci a ochranu Boží pro živou rodinu
úterý 16.3. úterý 4. postního týdne
Dnes mše sv. není
středa 17.3. středa 4. postního týdne
Blatnice 18:00 za + rodiče Vyskočilovy, bratra a živou a + rodinu
čtvrtek 18.3. čtvrtek 4. postního týdne
Blatnička 17:00 ( volná intence )
pátek 19.3. SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
Blatnice 18:00
za živé a + Josefy a Josefky
sobota 20.3. sobota 4. postního týdne
Blatnice 18:00 za + Ludmilu Váverkovou k 20. výročí úmrtí, + manžela a živou i + rodinu
neděle 21.3. 5. NEDĚLE POSTNÍ
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 na poděkování Pánu Bohu za dožití 100 let, s prosbou za + dceru Stanislavu a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Blatnička 09:00 za + manžela a živou rodinu

Dárci věnovali na opravy fary 4.000 korun. Úmysly na mše svaté si můžete přijít zapsat na faru, nebo telefonicky, nebo sami rezervovat na webu Antoninek.cz.

V postní době se koná křížová cesta v Blatnici i v Blatničce vždy v neděli ve 14 hodin.

K účasti na všechny mše svaté je třeba si vyzvednout místenku v zádveří kostela. Kdo nebyl na mši svaté v sobotu večer, nebo v neděli tři týdny, může si zatelefonovat do farní kanceláře 734 384 671 a zamluvit si místenku telefonicky. Pokud místenku z nějakého důvodu nepoužijete, vraťte ji do zádveří kostela, nebo někoho pozvěte na mši svatou. Jinak by jedno místo propadlo nevyužité. 

Ke svátosti smíření a ke svatému přijímání můžete přijít, i když nejste přítomni na mši svaté.

K bohoslužbám od Zeleného čtvrtku do pondělí velikonoční bude v zádveří kostela seznam bohoslužeb s přesným počtem účastníků. Můžete si zapsat jméno a příjmení a číslo domu - pouze jednu bohoslužbu.