Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 11.4. do 18.4.2021 - 15. týden

neděle 11.4. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
Antonínek 15:00 PRVNÍ MODLITBA HODIN - HODINKY
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 za + manžela, pomoc a ochranu Boží a dary Ducha Svatého pro živou rodinu
Blatnička 09:00 za dvoje + rodiče, + prarodiče a za živou rodinu
pondělí 12.4. pondělí 2. velikonočního týdne
Blatnice 18:00 za + syny, manžela, dvoje rodiče a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu
úterý 13.4. sv. Martina I., papeže a mučedníka
Dnes mše sv. není
středa 14.4. středa 2. velikonočního týdne
Blatnice 18:00 Za zemřelé rodiče Bogarovy, syna Jaroslava a živou a zemřelou rodinu
čtvrtek 15.4. čtvrtek 2. velikonočního týdne
Blatnička 18:00 za + rodiče Havlíkovy, Žufánkovy, za živou rodinu a dar zdraví
pátek 16.4. pátek 2. velikonočního týdne
Blatnice 18:00 za + manžela, bratra a celou živou a + rodinu
sobota 17.4. sobota 2. velikonočního týdne
Blatnice 18:00 za + Josefa Hájka a celou živou i + rodinu
neděle 18.4. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Antonínek 15:00 Modlitba hodin - hodinky
Blatnice 07:30 za + rodiče Bogarovy, Spáčilovy, dary Ducha Svatého pro živou rodinu a za duše v očistci
10:30 za farníky
Blatnička 09:00 za + rodiče Minaříkovy, příbuzné, dobrodince a živou rodinu

Sbírka na kněžský seminář vynesla v Blatnici 15.585 korun a v Blatničce 7.815 korun. Dárci na opravy fary věnovali 4.000 korun.

Od neděle 11.4.2021 začíná v 15 hodin na Antonínku modlitba hodin (hodinky). 

Děkuji za hlasování pomocí lístečků pro proměnu farnosti. O víkendu ještě probíhá hlasování, proto výsledky budou zveřejněny až příští neděli.

Na farnost můžete přispět pomocí QR kódu.