Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 25.12. do 1.1.2023 - 52. týden

neděle 25.12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
Blatnice 07:30 Na poděkování Pánu Bohu, s prosbou o Boží ochranu za celou živou i zemřelou rodinu
10:30 za + rodiče Křapovy, syna, dceru a Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Blatnička 09:00 za farníky a občany
pondělí 26.12. svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Blatnice 07:30 za + rodinu Lacinovu a Malíkovu
10:30 za mládence a dívky
Blatnička 09:00 za mládence
úterý 27.12. svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Dnes mše sv. není
středa 28.12. svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Blatnice 18:00 za dar víry, dary Ducha Svatého a ochranu a pomoc Boží
čtvrtek 29.12. sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka
Blatnička 17:00 za + rodiče a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
pátek 30.12. svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Blatnice 18:00 Za zemřelé rodiče Cábovy, duše v očistci a živou rodinu
sobota 31.12. sv. Silvestra I., papeže
Blatnice 16:00 Za zemřelého P. Eliase Vellu a P. Josefa Červenku
neděle 1.1. SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 za + Františka Soviše a živou rodinu Sovišovu a Petraturovu
Blatnička 09:00 za dívky

  • Dárci věnovali 5.000 korun na opravu varhan na Antonínku. Z pohřbu 2.000 korun.
  • Nemocní věnovali 9.600 korun. Varhaník Dušan Soviš věnoval na varhany 10.000 korun.
  • Děkuji všem, kdo pomáhali s vánoční výzdobou.
  • Děti děkují za rorátní snídaně pekárně Bachan a řeznictví Valášek.
  • Děti vás zvou na vánoční besídku a koledování u Betléma v pondělí 26.12.2022 ve 14 hodin.
  • Folklorní soubory vás zvou na koledování ve farním kostele v pátek 30.12.2022 ve 14 hodin.
  • Ženský sbor vás zve na vánoční besedu, která se koná v neděli 8. ledna v DSR ve 14 hodin. 
  • Aby mohl být kostel přístupný až k Betlému, prosím abyste se zapsali na službu u Betléma. Seznam je v zádveří kostela.
  • Máte nějaké zbytky nedohořených svíček. Věnujte je k výrobě svíček pro Ukrajinu. Například nedohořené svíčky z adventního věnce. Můžete je přinést na farní dvůr nejpozději v pondělí 26.12.2022.