Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 17.7. do 24.7.2022 - 29. týden

neděle 17.7. 16. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00 pouť nemocných
Blatnice 10:30 za farníky
Blatnička 09:00 Za + Františka Minaříka, dvoje + rodiče a živou rodinu
pondělí 18.7. pondělí 16. týdne v mezidobí
Blatnice 18:00 na poděkování za dar života, za + rodiče a manžela
úterý 19.7. úterý 16. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 20.7. sv. Apolináře, biskupa a mučedníka
Blatnice 15:30 Pohřební mše svatá + paní Vlastimily Fojtíkové
čtvrtek 21.7. sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve
Blatnice 19:00 ADORACE
Blatnička 18:00 Za + rodiče, příbuzné a živou rodinu
pátek 22.7. svátek sv. Marie Magdalény
Blatnice 18:00 Poděkování za 60 let života s prosbou za dary Ducha Svatého
sobota 23.7. svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Blatnice 07:30 Za + otce Jana Komárka  a duše v očistci
neděle 24.7. 17. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00 úmysl na Antonínku
Blatnice 10:30 za + Annu Horákovou a za celou živou i + rodinu
Blatnička 09:00 Za + manžela, + otce a celou živou rodinu

  • Nejmenovaní dárci věnovali 8.000 korun.
  • Kultura slova nás zve na Pěší pouť za umělce v úterý 26. července bude na Antonínku v 18. hodin s tématem Význam života P. Šuránka.
  • Matice svatoantonínská zve na poutní zájezd v sobotu 3.9.2022. V programu je prohlídka TV NOE, mše sv. v kostele sv. Antonína v Ostravě, prohlídka šikmého kostela v Karviné, požehnání v kostele v Ludgeřovicích v posledním působišti P. Šuránka. Cena je 600 korun. Oběd 160 korun. Přihlašujte se telefonicky Aleně Skřenkové (731 402 196) nebo osobně večer Haně Cenkové, Blatnice 695. 
  • Všichni, kdo máte klíč od DSR, přihlaste se u pana faráře pro nový kód a nové kódování.
  •