Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 5.6. do 12.6.2022 - 23. týden

neděle 5.6. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Antonínek 15:00 modlitba hodin a mše sv. za živé a + členy Matice svatoantonínské
Blatnice 07:30 za farníky
pondělí 6.6. památka Panny Marie Matky Církve
Blatnice 18:00 za + rodiče Bršlíkovy a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
úterý 7.6. úterý 10. týdne v mezidobí
Antonínek 15:00 Mše svatá a modlitba za kněze
středa 8.6. středa 10. týdne v mezidobí
Blatnice 18:00 za + Josefa Hrušku, dvoje + rodiče a živou rodinu
čtvrtek 9.6. svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Blatnice 19:00 ADORACE
Blatnička 18:00 Za + manžela, rodiče a živou rodinu
pátek 10.6. mše svatá pro děti
Blatnice 18:00 za + manžela, rodiče z obou stran, za živou rodinu a duše v očistci
sobota 11.6. památka sv. Barnabáše, apoštola
Blatnice 07:30 za + Boženu a Františka Lopatovy, celou + rodinu a ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu
neděle 12.6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Antonínek 15:00 Modlitba hodin a mše svatá
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 za živé a + "50"
Blatnička 09:00 za + rodiče Škodákovy a Minaříkovy a za živou rodinu

  • Dárce na kostel, nemocní a osmdesátníci věnovali 7.200 korun.
  • Mládež je zvána v pátek 10.6.2022 v 19 hodin na Antonínek, kde se koná setkání mládeže děkanátu.
  • Noc kostelů se koná v pátek 10. 6.2022 od 17 hodin v Blatničce.
  • U vchodu do kostela jsou přihlášky do náboženství. Vyplní je pouze děti do první třídy a ti kdo do náboženství ještě nechodí. Odevzdejte je vyplněné do schránky na faře do 19.6.2022
  • Stravenky k obědu na Hlavní pouť si můžete koupit na faře, nebo v restauraci Adriana.