Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 21.1. do 28.1.2024 - 04. týden

neděle 21.1. 3. neděle v mezidobí (Božího slova)
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 za + rodiče, bratra, sestru, švagry a ochranu Boží pro celou rodinu
Blatnička 09:00 za + Václava Šimčíka, celou + rodinu a duše v očistci
pondělí 22.1. sv. Vincence, jáhna a mučedníka
Blatnice 18:00 Za živou a + rodinu Vyskočilovu a za nemocnou osobu.
úterý 23.1. úterý 3. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 24.1. památka sv. Františka Saleského, biskupa a uč. c. Mše svatá pro děti
Blatnice 18:00 za + rodiče Vyskočilovy, jejich rodiče, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
čtvrtek 25.1. svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Blatnice 19:00 FARNÍ ADORACE
Blatnička 17:00 Za + manželku, rodiče, sourozence a živou rodinu
pátek 26.1. památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Blatnice 18:00 za + Květoslavu a Josefa Chabičovy, jejich dceru, zetě a všechny zemřelé z rodiny Chabičovy a Mikulíkovy a za duše v očistci
sobota 27.1. sv. Anděly Mericiové, panny, nebo sobotní památka Panny Marie
Blatnice 15:00 pohřební mše svatá
neděle 28.1. 4. neděle v mezidobí
Blatnice 07:30 Za + syna, živou rodinu a duše v očistci
10:30 Poděkování Pánu Bohu za 55 let života s prosbou o dar zdraví pro službu ve farnosti
Blatnička 09:00 za farníky

  • Dárce věnoval 5.000 korun.
  • Chceme Vám touto cestou vyjádřit poděkování za podporu letošní Tříkrálové sbírky ve Vaší farnosti. Děkujeme za vstřícnost a pomoc při organizaci sbírky. Děkujeme všem dobrovolníkům, koledníkům i vedoucím skupinek, místním koordinátorům a dalším, kteří pomáhali jakýmkoli způsobem. Poděkování patří štědrým dárcům, kteří přispívali jak do pokladniček, tak i on-line způsobem. S pozdravem a přáním pokojných dnů Petr Kolařík, ředitel Charity Veselí nad Moravou a Kristina Komoňová, koordinátorka sbírky.
  • V neděli 28.1.2024 v 15 hodin vás zvu na narozeninovou oslavu v DSR v Blatnici.