Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 17.12. do 24.12.2023 - 51. týden

neděle 17.12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ (Gaudete)
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 za + rodiče Strakovy, dceru a živou rodinu
Blatnička 09:00 za + manžela, syna, dvoje rodiče, příbuzné a živou rodinu
pondělí 18.12. 18. prosince
Blatnice 06:45 za dvoje + rodiče, prarodiče z obou stran a za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
úterý 19.12. 19. prosince
Dnes mše sv. není
středa 20.12. 20. prosince
Blatnice 18:00 za + Jaroslava Bogara, + rodiče a živou a + rodinu
čtvrtek 21.12. 21. prosince
Blatnice 19:00 ADORACE
Blatnička 17:00 Za těžce nemocnou osobu
pátek 22.12. 22. prosince
Blatnice 18:00 Za zemřelého Štěpána Vašíčka, zemřelé sourozence a rodiče z obou stran
sobota 23.12. 23. prosince
Blatnička 17:00 Za + Josefa Hůserka, jeho vnuka a duše v očistci
neděle 24.12. 4. NEDĚLE ADVENTNÍ, Štědrý den
Blatnice 10:30 za + Václava Válka, dvoje + rodiče, švagra a dar zdraví a ochranu Boží pro živou rodinu
22:00 za dvoje + rodiče, bratra, švagra a duše v očistci
Blatnička 20:00 Za všechny lidi dobré vůle

  • Ze křtu bylo věnováno 1.000 korun.
  • Ve středu 20.12.2023 pokračují domácí skupiny. Prosím o stoprocentní účast kvůli připravovanému kurzu Alfa.
  • V pátek 22.12.2023 se budou zdobit stromky a Betlém v 7:30 hodin.
  • V Blatničce se budou stromky zdobit v .................................. hodin.
  • Úmysly na mše svaté se budou zapisovat na faře v pátek 22.12.2023 po mši svaté.
  • Při příležitosti 800. výročí "Vánoce v Grecciu" udělila Apoštolská penitenciárie všem věřícím, kteří od 8. prosince 2023 do 2. února 2024 (Svátek Uvedení Páně do chrámu) navštíví kostel, svěřený františkánům, minoritům a kapucínům kdekoli na světě. V naší diecézi to jsou kostely Zvěstování Páně v Uherském Hradišti, kostel sv. Josefa v Moravské Třebové a kostel Zvěstování Páně bratří kapucínů v Olomouci. Věřící, kteří setrvají v modlitbě před jesličkami, mohou za obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky. Také ti, kteří jsou nemocní a nemohou navštívit tyto kostely, mohou získat plnomocné odpustky, když obětují svoje utrpení Pánu nebo vykonají nějaký skutek zbožnosti.