Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 26.6. do 3.7.2022 - 26. týden

neděle 26.6. 13. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00 Pouť čtenářů časopisu Immaculata a Rytířstva Neposkvrněné
Blatnice 07:30 za + rodiče, prarodiče, duše v očistci a pomoc a ochranu Boží pro živou rodinu
10:30 za + rodiče, bratra, manžela Ladislava a Jiřího, duše v očistci a za živou rodinu
Blatnička 09:00 za farníky
pondělí 27.6. sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve
Blatnice 18:00 za + Františka Máčala a duše v očistci
úterý 28.6. památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Dnes mše sv. není
středa 29.6. SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
Blatnice 18:00 za + rodiče Strakovy, + dceru, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
Blatnička 16:30 Za + rodiče, bratry, příbuzné a živou rodinu
čtvrtek 30.6. svátek Výročí posvěcení katedrály
Blatnice 19:00 ADORACE ZA PROMĚNU FARNOSTI
pátek 1.7. Duše Slovácka 8:45 - 20 hod.
Antonínek 17:00 Za účastníky duchovní obnovy
sobota 2.7. Duše Slovácka 8:45 - 20 hod.
Antonínek 17:00 za účastníky duchovní obnovy
neděle 3.7. POUŤ SVATÝCH PETRA A PAVLA
Antonínek 15:00 Za poutníky a účastníky duchovní obnovy
Blatnice 07:30 za farníky
Blatnička 09:00 Za dvoje + rodiče

  • Na Domácí pouti sbírka vynesla necelých 125 tisíc korun a na Hlavní pouti 260 tisíc korun.
  • Šedesátníci věnovali tisíc korun. Dárcům Pán Bůh zaplať.
  • U dveří na nástěnce a na farním webu Antonínek.cz visí nový seznam úklidu kostela, který platí až od 6. srpna. Do 6. srpna platí starý seznam úklidu.
  • Prosím o pomoc při květinové výzdobě kostela. Potřebujeme nové květinářky. Pokud můžete darovat k výzdobě kostela květiny ze zahrádky, nebo z různých oslav, dejte vědět paní Stanislavě Valáškové, nebo dejte květiny do kýble v ambitu u dveří do zákristie.
  • V pátek, sobotu a neděli 1. - 3. července jsme na Antonínku, kde bude probíhat obnova Duše Slovácka. Přednášet bude P. Vojtěch Kodet, O.Carm. Začínáme vždy v 8:45 hod. a končíme ve 20 hodin. Je dobře účastnit se všech tří dnů. Ale je dobré přijít kdykoliv, posadit se a nechat se občerstvit Duchem Svatým. Na faře si můžete koupit stravenky (obědy a večeře) na obnovu Duše Slovácka.
  • Jakub Žufan, bytem Blatnice 641 a Šárka Maňáková, bytem Veselí nad Mor., Hutník 1477 uzavřou církevní manželství dne 9. 7. 2022 v 11:00  hod. ve farním kostele ve Veselí nad Moravou.