Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 23.5. do 30.5.2021 - 21. týden

neděle 23.5. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Antonínek 15:00 Modlitba hodin
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 za + rodiče, bratra, manžela Jiřího a Ladislava a za Boží požehnání a dar zdraví pro živou rodinu
Blatnička 09:00 za + rodiče, manžele Růžičkovy, Šimčíkovy a sestru Markovou
pondělí 24.5. památka Panny Marie Matky Církve
Blatnice 18:00 za zemřelého manžela, bratry a rodiče z obou stran a za dar zdraví a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu
úterý 25.5. sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve
Dnes mše sv. není
středa 26.5. památka sv. Filipa Neriho, kněze
Blatnice 18:00 za + Jaroslavu Pavelkovou k 30. výročí úmrtí a Boží ochranu pro  živou rodinu
čtvrtek 27.5. svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Blatnička 18:00 za + rodiče, prarodiče a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
pátek 28.5. pátek 8. týdne v mezidobí
Blatnice 18:00 poděkování za + rodiče Budařovy, s prosbou o ochranu a Boží požehnání pro celou rodinu
sobota 29.5. sv. Pavla VI., papeže, nebo sobotní památka Panny Marie
Blatnice 18:00 za + manžele Musilovy, syna a Boží ochranu pro živou rodinu
neděle 30.5. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Antonínek 15:00 Modlitba hodin a mše sv. za živé a + členy Matice svatoantonínské
Blatnice 10:30 za farníky
Blatnička 09:00 za živé a + z ročníku 1950-51 z Tvarožné Lhoty, Strážnice a Radějova

Od pondělí začíná liturgické mezidobí.

Z pohřbu bylo věnováno 2.000 korun a dárce na faru 500 korun.

Od 30. května začínají nedělní mše svaté na Antonínku v 15 hodin.

Domácí pouť bude 12. června v 17 hodin. Hlavní pouť bude 13. června v 8;  9; a 10:30.

V neděli 30. května 2021 je na Antonínku v 15 hodin Modlitba hodin a v 15:30 pouť Matice svatoantonínské. Sloužit bude novokněz Vojtěch Radoch a bude udělovat novokněžské požehnání.