Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 22.8. do 29.8.2021 - 34. týden

neděle 22.8. 21. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00 úmysl na Antonínku
Blatnice 10:30 za + Jaroslava Krásného, za uzdravení dcery Anety a za živou a + rodinu Krásných, Petraturových a Strakových
Blatnička 09:00 Za + manžela, rodiče a živou rodinu
pondělí 23.8. sv. Růženy z Limy, panny
Blatnice 18:00 za + Karla Velčovského, rodiče z obou stran, sestry a švagry a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
úterý 24.8. svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Dnes mše sv. není
středa 25.8. sv. Ludvíka
Blatnice 18:00 za dar zdraví a Boží ochranu pro těžce nemocného pana Josefa Kočiše
čtvrtek 26.8. čtvrtek 21. týdne v mezidobí
Blatnička 18:00 Za živou a + rodinu, příbuzné, dar zdraví a další ochranu P. Marie
pátek 27.8. památka sv. Moniky
Blatnice 18:00 Za farníky
sobota 28.8. památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Blatnička 18:00 Za živou a + rodinu, příbuzné, dar zdraví a další ochranu Panny Marie
neděle 29.8. 22. neděle v mezidobí
Antonínek 09:00 úmysl z Ostrožské Lhoty
10:30 poděkování Pánu Bohu za úrodu

  • Nejmenovaný dárce a ze svatby věnovali na kostel 1.000 korun.
  • V neděli 29. 8. 2021 jdeme děkovat na Antonínek za úrodu. Nezapomeňte na kroje. Také prosím o plody zahrad a polí k výzdobě, přineste je prosím na farní dvůr v pátek do 16. hodin. V Blatničce můžete plody přinést do vestibulu Obecního úřadu v pátek během dne.     

Krojované procesí s hudbou vychází v neděli od farního kostela v 9:30.  

Hlavní mši svatou bude sloužit olomoucký světící biskup Mons. Josef Nuzík. 

Oběd a odpolední program nebudou.

Autobus bude vyhlášen obecním rozhlasem.  

  • První středu a první pátek v září navštívím naše nemocné se svatým přijímáním

  • První čtvrtek v měsíci bude pravidelná adorace ve farním kostele od17. do 19 hodin.