Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 26.12. do 2.1.2022 - 52. týden

neděle 26.12. svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 Za mládence a dívky
Blatnička 09:00 za mládence
pondělí 27.12. svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Blatnice 18:00 za živé a + "70"
úterý 28.12. svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Dnes mše sv. není
středa 29.12. sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka
Blatnice 18:00 za zemřelé rodiče Cábovy, živou rodinu a duše v očistci
čtvrtek 30.12. čtvrtek 1. týdne po Narození Páně
Blatnice 19:00 Adorace
Blatnička 11:00 pohřební mše svatá
pátek 31.12. sv. Silvestra I., papeže
Antonínek 23:59 úmysl na Antonínku
Blatnice 16:00 Na poděkování za Boží požehnání a pomoc v končícím roce
sobota 1.1. SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
Blatnice 07:30 za + Marii Bogarovou, bratra Josefa, rodiče, prarodiče a duše v očistci
10:30 Za farníky
Blatnička 09:00 Za dívky
neděle 2.1. 2. neděle po Narození Páně
Antonínek 15:00 úmysl na Antonínku
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 poděkování za 90 let života, s prosbou o ochranu Boží pro celou rodinu
Blatnička 09:00 Za živou a + rodinu, příbuzné, duše v očistci, dar zdraví s prosbou o další ochranu

  • Ze křtu bylo věnováno 1.000 korun. V neděli 2.1.2022 bude sbírka věnovaná na opravy fary.
  • Ve čtvrtek 30.12.2021 bude od 19. do 20 hodin adorace ve farním kostela za proměnu farnosti.
  • V sobotu na Slavnost Matky Boží Panny Marie máme povinnost být na mši svaté. Je to zasvěcený sv. 
  • Velké poděkování všem, kdo se podíleli na generálním úklidu kostela a na vánoční výzdobě.