Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 8.1. do 15.1.2023 - 02. týden

neděle 8.1. svátek Křtu Páně
Blatnice 07:30 Za zemřelé rodiče Cíchovy, jejich syna Václava a živou i zemřelou rodinu
10:30 za + rodiče Gazárkovy, jejich rodiče a pomoc Boží a ochranu Panny Marie a sv. Antonína pro živou rodinu
Blatnička 09:00 za + Annu Markovou, syna Petra, za Boží ochranu pro živou rodinu
pondělí 9.1. pondělí 1. týdne v mezidobí
Blatnice 18:00 za + manžela, dar zdraví pro celou živou rodinu a duše v očistci
Blatnička 15:00 Pohřební mše svatá + paní Petry Klepáčové. R.I.P.
úterý 10.1. úterý 1. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 11.1. středa 1. týdne v mezidobí
Blatnice 18:00 za + Josefa Vyskočila, manželku, + rodiče, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
čtvrtek 12.1. čtvrtek 1. týdne v mezidobí
Blatnice 19:00 ADORACE
Blatnička 17:00 za dvoje + rodiče, živou rodinu a dar zdraví pro nemocnou osobu
pátek 13.1. mše svatá pro děti
Blatnice 18:00 na poděkování za přijatá dobrodiní, s prosbou za + manžela, syny, dvoje rodiče a pomoc Boží a ochranu Panny Marie
sobota 14.1. sobota 1. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Blatnice 07:30 .
neděle 15.1. 2. neděle v mezidobí
Blatnice 07:30 za + Ludmilu Bršlíkovou, rodiče z obou stran a živou rodinu
10:30 za farníky
Blatnička 09:00 za + manžela a živou rodinu

  • Prosím o úklid vánoční výzdoby a odstrojení stromků v Blatnici v pondělí 9. ledna 2023 ve 13:30.
  • V Blatničce v úterý 10. ledna 2023 v ........ hodin.