Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 1.10. do 8.10.2023 - 40. týden

neděle 1.10. 26. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00 Úmysl farnosti Uherský Ostroh a Moravský Písek.
Blatnice 07:30 za dvoje + rodiče, bratra, švagra a duše v očistci
10:30 za farníky
Blatnička 09:00 za živou rodinu, Boží ochranu, dar zdraví a dvoje + rodiče
pondělí 2.10. památka svatých andělů strážných
Blatnice 18:00 za + rodiče Kuřinovy, syna, vnuka, prarodiče a duše v očistci
úterý 3.10. úterý 26. týdne v mezidobí
Antonínek 15:00 modlitba za kněze a mše svatá
středa 4.10. památka sv. Františka z Assisi mše sv. pro děti
Blatnice 18:00 poděkování za přijaté dary a milosti, s prosbou o zachování víry a dar zdraví pro celou rodinu
čtvrtek 5.10. sv. Faustiny Kowalské, panny
Blatnice 19:00 ADORACE BLATNICE 17:00 - 19:00                          ADORACE BLATNIČKA 17:15 - 17:50
Blatnička 18:00 za + Josefa a Kateřinu Borýskovy, rodiče z obou stran a Boží ochranu pro živou rodinu
pátek 6.10. sv. Bruna, kněze
Blatnice 18:00 Za + Miloslava Vyskočila + rodiče Švejcarovy s prosbou o pomoc a ochranu Boží pro živou rodinu
sobota 7.10. památka Panny Marie Růžencové
Blatnice 07:30 na poděkování za přijaté dary a milosti, s prosbou o dar víry
neděle 8.10. 27. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00 Mše svatá na Antonínku.
Blatnice 07:30 za + rodiče, bratra, švagra, duše v očistci a za živou rodinu
10:30 za farníky
Blatnička 09:00 za + manžela, rodiče a živou rodinu

  • Vzniká společenství pro věřící a single ve věku 30 - 45 let. Sejde na faře v Rohatci 6.10. v 19 h.
  • Společenství mládeže se schází v pátek v 18:45 v Domě Svaté Rodiny.
  • Naše nemocné navštívím v pondělí ve středu a v pátek.
  • V neděli 8.10.2023 je pro děti na Antonínku připravena DRAKIÁDA. Začátek ve 14 hodin.
  • Již patnáctý ročník projektu s názvem Vánoční balíček začíná 2. října a potrvá do 27. října. Jedná se o děti z chudých rodin a sirotky na Ukrajině, kterým můžete poslat k Vánocům věci podle jejich přání. Letos je do projektu zapojeno 430 dětí z šesti ukrajinských měst: Jména dětí i jejich přání najdete na adrese www.darek.charitaproukrajinu.cz. Balíček pak dopravte co nejdříve na nejbližší Charitu.
  • Připomínám, že za nedlouho zahájíme přípravu na biřmování. Dospělí a těm co bude v příštím roce nejméně 14 let a chtějí se zdokonalit ve víře, nebo přijmout jiné svátosti proberte situaci se zkušenějšími. Přihlášky budou brzy k dispozici.