Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 7.3. do 14.3.2021 - 10. týden

neděle 7.3. 3. neděle postní
Blatnice 07:30 Za farníky
10:30 Za + matku a syna
pondělí 8.3. pondělí 3. postního týdne
Blatnice 18:00 za rodinu Trojancovu a Boží požehnání pro živou rodinu
úterý 9.3. úterý 3. postního týdne
Dnes mše sv. není
středa 10.3. středa 3. postního týdne
Blatnice 18:00 poděkování za přijaté dary a milosti s prosbou za dar zdraví, zachování víry a Boží ochranu pro celou rodinu
čtvrtek 11.3. čtvrtek 3. postního týdne
Blatnička 17:00 za dvoje + rodiče, sestry a živou rodinu
pátek 12.3. pátek 3. postního týdne
Blatnice 18:00 za + Josefa Chabiču, manželku, celou + rodinu a za duše v očistci
sobota 13.3. sobota 3. postního týdne
Blatnice 18:00
za duše v očistci, zvláště za duše + kněží
neděle 14.3. 3. neděle postní
Blatnice 07:30 Za farníky
10:30 za + kněze, kteří působili v naší farnosti a za nová kněžská povolání
Blatnička 09:00 za dvoje + rodiče, švagrovou, synovce, příbuzné a za živou rodinu

V postní době se koná křížová cesta v Blatnici i v Blatničce vždy v neděli ve 14 hodin.

K účasti na všechny mše svaté je třeba si vyzvednout místenku v zádveří kostela. Kdo nebyl na mši svaté v sobotu večer, nebo v neděli tři týdny, může si zatelefonovat do farní kanceláře 734 384 671 a zamluvit si místenku telefonicky. Pokud místenku z nějakého důvodu nepoužijete, vraťte ji do zádveří kostela, nebo někoho pozvěte na mši svatou. Jinak by jedno místo propadlo nevyužité. 

Ke svátosti smíření a ke svatému přijímání můžete přijít, i když nejste přítomni na mši svaté.

Do sbírky můžete nově přispět i pomocí QR kódu.