Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 26.3. do 2.4.2023 - 13. týden

neděle 26.3. 5. NEDĚLE POSTNÍ
Antonínek 15:00 Křížová cesta Sv. Antonínek
Blatnice 07:30 za + rodiče, prarodiče, sestru Marii, duše v očistci a živou rodinu
10:30 za živou a + rodinu Vyskočilovu a nemocnou osobu
14:00 • Křížová cesta - Blatnice 14:00 vedou akolyté
• Křížová cesta - Blatnička 14:00
Blatnička 09:00 za farníky
pondělí 27.3. pondělí 5. postního týdne
Blatnice 18:00 za nemocnou sestru a za Boží požehnání a ochranu pro celou rodinu
úterý 28.3. úterý 5. postního týdne
Dnes mše sv. není
středa 29.3. středa 5. postního týdne
Blatnice 18:00 za + Stanislava Kuřinu, živou i + rodinu a za duše v očistci
čtvrtek 30.3. čtvrtek 5. postního týdne
Blatnice 15:00 Pohřební mše svatá + p. Antonína Těthala
Blatnička 18:00 za + syna Josefa, dvoje + rodiče, prarodiče a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
pátek 31.3. mše svatá pro děti
Blatnice 18:00 za + manžela, syny, dvoje rodiče, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
sobota 1.4. sobota 5. postního týdne
Dnes mše sv. není
neděle 2.4. KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
Antonínek 15:00 mše svatá 
Blatnice 07:30 za + syna, manžela, celou + rodinu, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
10:30 za farníky
14:00 Křížová cesta Blatnice 14:00 - vede schola
Křížová cesta Blatnička 14:00
Blatnička 09:00 za + rodiče Žufánkovy, Havlíkovy, manžele Laizovy, živou rodinu, dar zdraví a ochranu Panny Marie

  • Z pohřbu bylo věnováno 1000 korun.
  • Kurz Alfa má setkání v sobotu 1.4.2023 na Velehradě v 9:30 hodin.
  • Prosím přineste na Květnou neděli postní pokladničky a dejte je do košíku u dveří.
  • Společná svátost smíření bude v Blatnici i v Blatničce v sobotu 1.4.2023 od 10. do 11. hodin.