Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 26.11. do 3.12.2023 - 48. týden

neděle 26.11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE - HODOVÁ MŠE SVATÁ
Blatnice 07:30 za dvoje + rodiče, prarodiče z obou stran a za duše v očistci
10:30 HODOVÁ MŠE SVATÁ - Za hodovou chasu.
Blatnička 09:00 za farníky
pondělí 27.11. pondělí 34. týdne v mezidobí
Blatnice 18:00 za + syna, manžela, celou + rodinu, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
úterý 28.11. úterý 34. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 29.11. mše svatá pro děti
Blatnice 18:00 za + Josefa Sládka, manželku, jejich rodiče a duše v očistci
čtvrtek 30.11. svátek sv. Ondřeje, apoštola
Blatnice 19:00 ADORACE
Blatnička 17:00 za + rodiče, prarodiče, příbuzné a za dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
pátek 1.12. sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
Blatnice 15:00 Za + Jana Hendrycha - pohřební mše svatá
sobota 2.12. sobota 34. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Blatnice 07:30 Za celou živou a zemřelou rodinu Lahutovu a Míškovu a za zlepšení zdraví Františky a její sestry
neděle 3.12. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Antonínek 15:00 Mše svatá na Antonínku.
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 za + rodiče, sestry, švagrovou, za dar zdraví, víry a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Blatnička 09:00 na poděkování za dožití 80 let, s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

  • OZNAMY OD 26.11.2023 DO 3.12.2023
  •  
  • Nejmenovaný dárce věnoval 1000 korun na kostel.
  • P. Petr Hofírek vám opět nabízí možnost připojit se v době adventní ke každodenním rorátům prostřednictvím internetu na webové stránce www.roraty.cz nebo v mobilní aplikaci Roráty 2023, která je ke stažení na Google Play.
  • Adventní věnce si můžete přijít uvázat ve středu 29.11.2023 v 16 hodin v DSR. Věnce budou požehnány při nedělní mši svaté 3.12.2023.
  • V neděli 3.12.2023 bude adorační den naší farnosti. Myslíme při něm na naši farnost, bohoslovce v semináři a kněžská povolání. Adorace začne po ranní mši svaté a bude ukončena v 15:45 hodin svátostným požehnáním. Zapište se k adoraci do tabulky, aby v kostele stále někdo adoroval. 
  • Návštěvu nemocných oznámím později.
  • Den otevřených dveří na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži se uskuteční v sobotu 2. prosince 2023 od 9. do 12. hodin. Zváni jsou především všichni zájemci o studium. Máte možnost prohlédnout si prostory školy, domova mládeže, školní kaple a dalších prostor. Na uchazeče se těší vyučující, vychovatelé i studenti AG. 
  • V letošním roce je neděle 24. prosince zároveň poslední adventní nedělí. To znamená, že dopoledne bude advent a večer už je stědrovečerní. Proto bude v Blatnici dopoledne mše svatá v 10:30 a v Blatničce v sobotu večer 23.12.2023.
  • Další běh KURZU ALFA začíná 12.ledna 2024. Je určen pro všechny, kdo se chtějí nově podívat na smysl svého života a připomenout základní křesťanské hodnoty. Od 12. ledna se budeme scházet v restauraci Roháč. Nejdřív společná večeře, pak přednáška nebo promítání probíraného tématu a na konec rozdělení do menších skupin, v kterých se bude téma diskutovat. Takových setkání bude jedenáct. Je důležité se přihlásit. Třeba osobně na faře, nebo je možné vyplnit přihlašovací lístek a hodit do schránky na faře. Prosím nejpozději 3. prosince.