Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 19.9. do 26.9.2021 - 38. týden

neděle 19.9. 25. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00 Úmysl na Antonínku
Blatnice 07:30 za živé a + Ludmily a za všechny farníky
10:30 na poděkování za 75 let života, s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Blatnička 09:00 za + rodiče, za živou rodinu a dar zdraví
pondělí 20.9. památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků
Blatnice 18:00 Za zemřelého manžela, švagrovou, dvoje zemřelé rodiče a dar víry pro živou rodinu.
úterý 21.9. svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Dnes mše sv. není
středa 22.9. středa 25. týdne v mezidobí
Blatnice 18:00 za + Marii Zemánkovou a duše v očistci
čtvrtek 23.9. památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Blatnice 19:00 Adorace
Blatnička 18:00 za živou a + rodinu a dar zdraví
pátek 24.9. pátek 25. týdne v mezidobí
Blatnice 18:00 za + Marii Zbahnovou, manžela, dvoje rodiče, duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu
sobota 25.9. sobota 25. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Blatnice 07:00 za + rodinu Lacinovou a Malíkovou
neděle 26.9. 26. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00 Úmysl na Antonínku
Blatnice 07:30 Za + Václava Válka a dvoje + rodiče
10:30 za farníky
Blatnička 09:00 na poděkování Pánu Bohu za vybudování kapličky sv. Ludmily, s prosbou o požehnání všem, kdo se na ní podíleli

  • Nejmenovaní dárci věnovali na opravu fary 5.000 korun. Sbírka na opravu fary v Blatnici 28.823 a v Blatničce 10.942 korun
  • V neděli 26. 9. jsou srdečně zváni členové Matice svatoantonínské na valnou hromadu, která proběhne na Svatém Antonínku. Zahájení mší svatou v 15.00, pak bude následovat jednání valné hromady.
  • Mladí od osmé třídy do 30 let jsou zváni na první společenství v pátek 24.9.2021 v 19 hodin v Domě Svaté Rodiny. Bude to i předběžná příprava k biřmování. 
  • Páteční mše svatá je věnovaná dětem. Prosím rodiče a prarodiče, aby děti na mši svatou přivedli.
  • Ve čtvrtek se v 19 hodin, ve farním kostele, modlíme při adoraci za proměnu farnosti.