Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 31.12. do 7.1.2024 - 01. týden

neděle 31.12. svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Antonínek 23:59 Úmysl na Antonínku
Blatnice 07:30 Za dvoje + rodiče, sourozence a švagra
10:30 Za zemřelé rodiče Cábovy, živou rodinu a duše v očistci
Blatnička 09:00 za farníky
pondělí 1.1. SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 poděkování za přijaté milosti a dary Ducha Svatého a Boží ochranu pro celou rodinu
Blatnička 09:00 za dívky
úterý 2.1. památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
Antonínek 15:00 mše svatá za kněze
středa 3.1. Nejsvětějšího Jména Ježíš
Blatnice 15:00 Pohřební mše svatá ze + pana Miroslava Lukáše. R.I.P.
čtvrtek 4.1. čtvrtek 1. týdne po Narození Páně
Blatnice 16:00
  • 16:00 - 18:00 ADORACEBLATNICE
  • 16:15 - 16:50 ADORACE BLATNIČKA
Blatnička 17:00 Za + syna, rodiče, příbuzné a duše v očistci
pátek 5.1. pátek 1. týdne po Narození Páně (1. pátek v měsíci)
Blatnice 18:00 za + manžela, dvoje + rodiče a za dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
sobota 6.1. SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
Blatnice 08:00 Za tříkrálové koledníky a vedoucí skupin.
Blatnička 17:00 za + Petru Klepáčovou
neděle 7.1. svátek Křtu Páně
Antonínek 15:00 úmysl na Antonínku
Blatnice 07:30 Za + manžela Stanislava, rodiče z obou stran a za živou rodinu
10:30 za farníky
Blatnička 09:00 za živou a + rodinu Minaříkovu

  •            OZNAMY OD 31.12.2023 DO 7.1.2024
  •  
  • Tři dárci věnovali 40.000 korun. Z pohřbů bylo věnováno 6.000 korun.
  • Ve čtvrtek a pátek navštívím naše nemocné se svatým přijímáním. V Blatničce ve středu.
  • Tříkrálová sbírka proběhne v Blatnici i v Blatničce v sobotu 6.1.2024. Sejdeme se na mši svaté v 8 hodin. Po ní následuje snídaně a rozdělení koledníků a vedoucích a pak koledování po domech.
  • Děkuji pekárně Bachan za darované pečivo na adventní snídaně po rorátech.
  • Děkuji vám, kdo jste připravili krásnou vánoční výzdobu. 
  • Přijměte pozvání na další běh kurzu Alfa, který začíná v pátek 12.ledna 2024 v restauraci Roháč. Jeho ambicí je oživit základní prameny naší víry, nebo naznačit smysl našeho života. Setkání bude jedenáct. Chtěli bychom, aby tímto kurzem postupně prošli všichni. Je třeba se přihlásit, protože součástí je i večeře, abychom věděli počet. Je možné přijít i jen jednou podívat se o co se jedná a pak se rozhodnout, zda budete pokračovat. Vše je zdarma. Přihlášky jsou u dveří kostela.