Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 16.5. do 23.5.2021 - 20. týden

neděle 16.5. 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Antonínek 15:00 Modlitba hodin
Blatnice 07:30 Za farníky
10:30 Za dvoje + rodiče a prarodiče
Blatnička 09:00 za + rodiče, bratry, prarodiče a příbuzné
pondělí 17.5. pondělí 7. velikonočního týdne
Blatnice 18:00 Za + rodiče, bratra, duše v očistci s prosbou o ochranu Boží pro živou rodinu
úterý 18.5. sv. Jana I., papeže a mučedníka
Dnes mše sv. není
středa 19.5. středa 7. velikonočního týdne
Blatnice 18:00 za + manžela a Boží ochranu a Dary Ducha Svatého pro živou rodinu
čtvrtek 20.5. památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
Blatnička 18:00 za + rodiče, prarodiče a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
pátek 21.5. sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků
Blatnice 18:00 za Stanislava a Jiřinu Vyskočilovy, rodiče a živou rodinu
sobota 22.5. sv. Rity z Cascie, řeholnice
Blatnice 18:00 za + rodiče Vyskočilovy a syna a Boží ochranu pro celou rodinu
neděle 23.5. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Antonínek 15:00 Modlitba hodin
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 za + rodiče, bratra, manžela Jiřího a Ladislava a za Boží požehnání a dar zdraví pro živou rodinu
Blatnička 09:00 za + rodiče, manžele Růžičkovy, Šimčíkovy a sestru Markovou

Dárci věnovali 5 tisíc korun na opravy fary. Příští neděli bude sbírka věnovaná na církevní školy.

Na nástěnce a na webových stránkách je nový rozpis úklidu kostela.
Májová pobožnost se koná v květnu vždy v 18:30 hodin, kromě neděle. V Blatničce každý den v 18 hodin.
Přihlášky do náboženství na příští školní rok si mohou vyzvednout v zádveří kostela prváci a ti kdo nechodí do náboženství.
Pro bohoslužby jsou jen tato omezení: Dezinfekce rukou, rozestupy 2 metry mezi sebou, respirátor, nepodávat si ruce při pozdravení pokoje, nepoužívat svěcenou vodu v kropenkách. Zpívat se může. Bohoslužby jsou přístupné téměř bez omezení, proto ke svatému přijímání přicházejte jen při mši svaté.