Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 27.6. do 4.7.2021 - 26. týden

neděle 27.6. 13. neděle v mezidobí
Antonínek 09:00 za poutníky z Ostrožské Lhoty
10:30 Slavnost Třetího řádu františkánů
pondělí 28.6. památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Antonínek 12:00 svatební bohoslužba O + K
Blatnice 18:00 na poděkování za přijaté dary a milosti, s prosbou o dar zdraví, zachování víry a Boží pomoc v těžké životní situaci
úterý 29.6. SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
Blatnice 18:00 za + Antonína Křápka, dvoje rodiče a dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Blatnička 16:30 Prosím za pevné zdraví pana Stanislava Gajdošíka, za jeho ochranu a Boží vedení.
středa 30.6. svátek Výročí posvěcení katedrály
Blatnice 18:00 za + rodiče Vyskočilovy, jejich rodiče, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
čtvrtek 1.7. čtvrtek 13. týdne v mezidobí
Antonínek 17:00 Za zemřelého Pavla Čajku, živou rodinu a duše v očistci
pátek 2.7. pátek 13. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci)
Antonínek 17:00 poděkování za všechno, co dostáváme, s prosbou o ochranu o prázdninách
sobota 3.7. svátek sv. Tomáše, apoštola
Antonínek 17:00 za navrácení ztracených hodnot pro rodinu
neděle 4.7. 14. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00 zakončení Duše Slovácka
Blatnice 07:30 za farníky
Blatnička 09:00 za dvoje + rodiče a živou rodinu

  • Dárce a z pohřbu věnováno 2.000 korun, nemocní darovali 17.400 korun.
  • Příští neděli bude sbírka věnovaná na postižené přírodní katastrofou na Hodonínsku a Břeclavsku.
  • Od čtvrtku 1. července začíná DUŠE SLOVÁCKA na Antonínku. Přednášet bude P. Vojtěch Kodet, O.Carm. začínáme vždy v 8:45 hod a končíme ve 20 hodin. V programu jsou přednášky otce Kodeta na téma: ŽIVOT V NÁSLEDOVÁNÍ KRISTA, mše svatá, adorace, besedy, zpověď, obědy, večeře - to všechno v přírodě poutního areálu. Prosím nahlaste si na faře v pracovní dny obědy a večeře. Obnova je zdarma, aby se jí mohli zúčastnit všichni, kdo chtějí.   
  • V neděli 11.srpna bude na Antonínku pouť nemocných. Prosím nahlaste na faře, nebo v zákristii vaše nemocné k pomazání.