Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 15.10. do 22.10.2023 - 42. týden

neděle 15.10. 28. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00 Mše svatá na Antonínku.
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 za + Františka Vyskočila, manželku a syna a duše v očistci
Blatnička 09:00 za + manžela, syna, rodiče, příbuzné a Boží požehnání pro živou rodinu
pondělí 16.10. sv. Hedviky, řeholnice
Blatnice 18:00 Za zemřelého manžela, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živou rodinu.
úterý 17.10. památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Dnes mše sv. není
středa 18.10. svátek sv. Lukáše, evangelisty, mše pro děti
Blatnice 18:00 za + manžela, dvoje + rodiče a dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
čtvrtek 19.10. sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněží, a druhů, muč
Blatnice 19:00 ADORACE
Blatnička 18:00 poděkování za přijatá dobrodiní, s prosbou o ochranu Boží pro celou rodinu
pátek 20.10. pátek 28. týdne v mezidobí
Blatnice 18:00 za + rodiče Cíchovy, dceru Jaroslavu a Boží požehnání pro živou rodinu
sobota 21.10. bl. Karla Rakouského
Blatnice 07:30 Na poděkování za 60 let života s prosbou o dar zdraví,ochrany Panny Marie a svatého Antonína
neděle 22.10. 29. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE
Antonínek 15:00 Mše svatá na Antonínku.
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 za + Helenu Řehulkovu, manžela a rodiče
Blatnička 09:00 na poděkování za přijatá dobrodiní, s prosbou o Boží ochranu a dar zdraví

  • Z pohřbu věnováno 2.000 korun.
  • V neděli 22.10.2023 sbírka na misie.
  • Připomínám, že začne příprava na biřmování. Dospělí a těm co bude nejméně 14 let a chtějí se zdokonalit ve víře, nebo přijmout jiné svátosti, v zádveří kostela si vezměte přihlášky a vyplněné je odevzdejte osobně panu faráři, nejpozději 22.10.2023. Neposílejte je přes třetí osobu. První informační schůzka bude v neděli 29.10.2023 ve 14 hodin. 
  • Fotografie na dušičkové tablo se jménem a příjmením vašich zemřelých od listopadu 2022 přineste na faru nebo do schránky na faře.