Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 1.1. do 8.1.2023 - 01. týden

neděle 1.1. SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 za + Františka Soviše a živou rodinu Sovišovu a Petraturovu
Blatnička 09:00 za dívky
pondělí 2.1. památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
Blatnice 18:00 za duše v očistci, zvláště za duše + kněží
úterý 3.1. Nejsvětějšího Jména Ježíš
Dnes mše sv. není
středa 4.1. středa 2. týdne po Narození Páně
Blatnice 18:00 za +manžela, dva bratry, švagra a rodiče z obou stran s prosbou o pomoc a ochranu Boží a Panny Marie pro živou rodinu.
čtvrtek 5.1. čtvrtek 2. týdne po Narození Páně
Blatnice 16:00 ADORACE 16:00 až 18:00
Blatnička 17:00 za + rodinu Stodolákovu
pátek 6.1. SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ - MŠE SV. PRO DĚTI
Blatnice 18:00 Za Boží ochranu s prosbou o dary Ducha Svatého
Blatnička 16:30 za + manžela, dvoje + rodiče, příbuzné, duše v očistci a za živou rodinu
sobota 7.1. Tříkrálová sbírka
Blatnice 08:00 Za + manžela Stanislava a + rodiče z obou stran
neděle 8.1. svátek Křtu Páně
Blatnice 07:30 Za zemřelé rodiče Cíchovy, jejich syna Václava a živou i zemřelou rodinu
10:30 za + rodiče Gazárkovy, jejich rodiče a pomoc Boží a ochranu Panny Marie a sv. Antonína pro živou rodinu
Blatnička 09:00 za + Annu Markovou, syna Petra, za Boží ochranu pro živou rodinu

  • Nejmenovaní dárci věnovali na opravu varhan 22.000 korun.
  • Folklorní skupiny z vánočního koledování věnují 12.870 korun na opravu varhan.
  • Děti jako tříkrálové koledníky a vedoucí skupin zveme na koledování v sobotu 7.1.2022. Začínáme mší svatou v 8 hodin. Po ní bude snídaně v DSR a rozdělení skupin a pak koledování po Blatnici.
  • Ženský sbor vás zve na vánoční besedu, která se koná v neděli 8. ledna v DSR ve 14 hodin.