Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 18.4. do 25.4.2021 - 16. týden

neděle 18.4. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Antonínek 15:00 Modlitba hodin - hodinky
Blatnice 07:30 za + rodiče Bogarovy, Spáčilovy, dary Ducha Svatého pro živou rodinu a za duše v očistci
10:30 za farníky
Blatnička 09:00 za + rodiče Minaříkovy, příbuzné, dobrodince a živou rodinu
pondělí 19.4. pondělí 3. velikonočního týdne
Blatnice 15:30 Pohřební mše svatá + paní Milady Petraturové 
úterý 20.4. úterý 3. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
středa 21.4. sv. Anselma, biskupa a učitele církve
Blatnice 18:00 na poděkování za 80 let života, s prosbou o další pomoc a ochranu Boží pro živou rodinu
čtvrtek 22.4. čtvrtek 3. velikonočního týdne
Blatnice 19:00 Adorace za proměnu farnosti
Blatnička 18:00 za + P. Josefa Šimčíka a + rodinu
pátek 23.4. svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
Blatnice 18:00 Poděkování za 75 a 25 let života, s prosbou o Boží pomoc a ochranu a dar zdraví.
sobota 24.4. sv. Jiří, mučedníka
Blatnice 18:00 na poděkování Pánu Bohu za dar života a za všechno, co od Něho každý den dostáváme
neděle 25.4. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Antonínek 15:00 Modlitba hodin Modlitba hodin na Svatém Antonínku
Blatnice 07:30 Za uzdravení paní Zimové a celou živou a zemřelou rodinu
10:30 za farníky
Blatnička 09:00 na poděkování za dožití 60 let, 40 let manželství, s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu

  • Sbírka na opravy fary vynesla v Blatnici 24. 584 korun a v Blatničce 9.606 korun. Dárce na provoz farnosti 10.000 korun. Příští neděli sbírka na křesťanská média.
  • Děkuji za hlasování pomocí lístečků pro proměnu farnosti.
  • Blatnice 204xANO     20xNE    16xCHYBA                 
  • Blatnička 90xANO     4xNE     6xCHYBA
  • Na farnost můžete přispět pomocí QR kódu.