Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 19.11. do 26.11.2023 - 47. týden

neděle 19.11. 33. neděle v mezidobí
Blatnice 07:30 za + manžela, + rodiče Vyskočilovy a Těthalovy a pomoc a ochranu Boží pro živou rodinu
10:30 za farníky
Blatnička 09:00 Za + z ročníku 1941
pondělí 20.11. pondělí 33. týdne v mezidobí
Blatnice 18:00 Za + Ing. Jaroslava Bachana a jeho živou i + rodinu
úterý 21.11. památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Dnes mše sv. není
středa 22.11. památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Blatnice 18:00 za + rodiče Veverkovy, sestru Ludmilu, švagra, za duše v očistci za ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu
čtvrtek 23.11. sv. Klementa I., papeže a mučedníka
Blatnice 19:00 FARNÍ ADORACE
Blatnička 17:00 ( volná intence )
pátek 24.11. památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků
Blatnice 18:00 za zemřelého manžela, za živou a zemřelou rodinu a za ochranu Panny Marie
sobota 25.11. sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice,
Blatnice 07:30 poděkování za dar života a za dar zdraví, s prosbou o Boží ochranu a požehnání
neděle 26.11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE - HODOVÁ MŠE SVATÁ
Blatnice 07:30 za dvoje + rodiče, prarodiče z obou stran a za duše v očistci
10:30 HODOVÁ MŠE SVATÁ - Za hodovou chasu.
Blatnička 09:00 za farníky

  • Dárce věnoval 2.000 korun. Vinaři věnovali 2.000 korun.
  • Příprava na biřmování v pátek 24.11.2023 nebude. 
  • Další běh KURZU ALFA začíná 12.ledna 2024. Je určen pro všechny, kdo se chtějí nově podívat na smysl svého života a připomenout základní křesťanské hodnoty. Od 12. ledna se budeme scházet v restauraci Roháč. Nejdřív společná večeře, pak přednáška nebo promítání probíraného tématu a na konec rozdělení do menších skupin, v kterých se bude téma diskutovat. Takových setkání bude jedenáct. Je důležité se přihlásit. Třeba osobně na faře, nebo je možné vyplnit přihlašovací lístek a hodit do schránky na faře. Prosím nejpozději 3. prosince.