Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 21.11. do 28.11.2021 - 47. týden

neděle 21.11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Blatnice 07:30 na poděkování za dar života, dary Ducha Svatého, Boží požehnání a přímluvu Panny Marie pro živou rodinu
10:30 Za farníky     HODOVÁ MŠE SVATÁ
Blatnička 09:00 Za dvoje + rodiče, dva syny a za Boží ochranu pro celou živou rodinu.
pondělí 22.11. památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Dnes mše sv. není
úterý 23.11. sv. Klementa I., papeže a mučedníka
Dnes mše sv. není
středa 24.11. památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků
Blatnice 18:00 za + Josefa a Marii Mezuliáníkovy
čtvrtek 25.11. sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
Blatnička 17:00 Za zemřelou rodinu Horňákovu a Čerešňákovu
pátek 26.11. pátek 34. týdne v mezidobí
Blatnice 18:00 za + manžela a Boží požehnání pro živou rodinu
sobota 27.11. sobota 34. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Blatnice 18:00 Za + rodiče Jaroslavu a Antonína Těthalovy, dva + zetě a za živou rodinu
neděle 28.11. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Blatnice 07:30 poděkování za přijatá dobrodiní, s prosbou o další pomoc a ochranu pro celou rodinu
10:30 za farníky
Blatnička 09:00 za dvoje + rodiče, bratry, příbuzné a dar zdraví pro celou živou rodinu

  • Sbírka na Charitu vynesla v Blatnici 25.609 korun a v Blatničce 9.640 korun.
  • Dárce na opravy fary věnoval 2000 korun. Pán Bůh zaplať.
  • Ohlášené děkanátní setkání mládeže se ruší.
  • Na první neděli adventní si přineste adventní věnce k požehnání.