Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 3.10. do 10.10.2021 - 40. týden

neděle 3.10. 27. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00 úmysl na Antonínku
Blatnice 07:30 za dvoje + rodiče, bratra, švagra a duše v očistci
10:30 za farníky
Blatnička 09:00 Za + manžela, rodiče, příbuzné, dar zdraví a další ochranu Panny Marie
pondělí 4.10. památka sv. Františka z Assisi
Blatnice 18:00 poděkování Pánu Bohu za 70 let života, s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu a za + rodiče
úterý 5.10. sv. Faustiny Kowalské, panny
Antonínek 15:00 modlitba a mše svatá za kněze
středa 6.10. sv. Bruna, kněze
Blatnice 18:00 za + rodiče, bratra, švagra, duše v očistci a živou rodinu
čtvrtek 7.10. památka Panny Marie Růžencové
Blatnice 17:00 ADORACE
Blatnička 18:00 Za živou rodinu s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie
pátek 8.10. pátek 27. týdne v mezidobí
Blatnice 18:00 Za zemřelého manžela, živou a zemřelou rodinu z obou stran a ochranu Panny Marie.
sobota 9.10. sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků, nebo sobotní památka Panny Marie
Blatnice 07:00 na poděkování za přijaté dary a milosti a dar víry pro vnuky
neděle 10.10. 28. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00 úmysl na Antonínku
Blatnice 07:30 za + Františka a Marii Lancuchovy a duše v očistci
10:30 Za živé a + sedmdesátníky
Blatnička 09:00 za + Antonína Kubicu, rodiče a živou rodinu

  • Nemocní věnovali 3.400 korun.
  • Přineste na faru fotografie vašich blízkých, kteří zemřeli od listopadu 2020. Případně podepsané fotografie vhoďte do schránky. Budou vystaveny na dušičkovém tablu.
  • Opět začalo společenství mládeže. Je vždy v pátek v 19 hodin v Domě Svaté Rodiny. Zveme všechny   od 8. třídy i středoškoláky.
  • Matice svatoantonínská a Domácí hospic Antonínek připravili na Antonínku DRAKIÁDU. Koná se v neděli 3.9.2021 od 14:30 hod. Kromě pouštění draků také soutěže pro děti, podzimní tvořivá dílnička, táborák s opékáním, špekáčky budou zajištěny, setkání s pracovníky hospice, který můžete finančně podpořit.