Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 20.8. do 27.8.2023 - 34. týden

neděle 20.8. 20. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00 Mše svatá na Antonínku
Blatnice 10:30 Za farníky
Blatnička 09:00 Za + Annu Markovou, syna Petra a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
pondělí 21.8. památka sv. Pia X., papeže
Blatnice 18:00 za + Annu Galuškovou, sestru, dvoje + rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu
úterý 22.8. památka Panny Marie Královny
Dnes mše sv. není
středa 23.8. sv. Růženy z Limy, panny
Blatnice 18:00 za + rodiče Vyskočilovy, jejich rodiče, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
čtvrtek 24.8. svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Blatnička 18:00 Za + rodiče, příbuzné a živou rodinu
pátek 25.8. sv. Ludvíka
Blatnice 18:00 za + manžela, rodiče z obou stran a živou rodinu
sobota 26.8. sobota 20. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Blatnice 18:00 Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o dary Ducha Svatého, dar víry, zdraví a ochranu a pomoc Boží pro celou rodinu
Blatnička 16:30 Za farníky
neděle 27.8. Děkovná pouť na Svatém Antonínku 21. neděle v mezidobí
Antonínek 09:00 Za poutníky a farníky z Ostrožské Lhoty
10:30 Poděkování Pánu Bohu nejen za úrodu

  • Podívejte se na nový seznam úklidu kostela na webu antoninek.cz, nebo na nástěnce u dveří kostela. 
  • V neděli 27. srpna bude Děkovná pouť na Antonínku. Autobus bude vyhlášen obecním rozhlasem. 
  • Připravme pěkné krojované procesí s hudbou a modlitbou, které vychází v 9:30 od farního kostela.
  • Prosím o plody zahrad a polí k výzdobě. Přineste je prosím na farní dvůr v pátek do 16. hodin.
  • V Blatničce můžete plody přinést do vestibulu Obecního úřadu v pátek během dne.   
  • Na Antonínek můžete nosit plody do pátku 25.srpna od 10 do 17 hodin.
  • Ženy prosí o pomoc s výzdobou k Děkovné pouti. Přijďte na Antonínek v sobotu 26. srpna v 13 h. 
  • Stravenky na Děkovnou pouť si můžete koupit v předprodeji na faře, nebo v restauraci Adriana za 125 korun, nebo v neděli na Antonínku za 135 korun.
  • Dárci věnovali na kostel 12.000 korun.