Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 1.8. do 15.8.2021 - 32. týden

neděle 1.8. 18. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00 úmysl na Antonínku
Blatnice 10:30 za farníky
Blatnička 09:00 za + Františka Minaříka, dvoje + rodiče a živou rodinu
pondělí 2.8. sv. Eusebia z Vercelli, biskupa
Blatnice 15:30 pohřební mše svatá
úterý 3.8. úterý 18. týdne v mezidobí
Antonínek 15:00 modlitba a mše svatá za kněze
středa 4.8. památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze,
Dnes mše sv. není
čtvrtek 5.8. Posvěcení římské baziliky Panny Marie
Dnes mše sv. není
pátek 6.8. svátek Proměnění Páně
Dnes mše sv. není
sobota 7.8. sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 8.8. 19. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00 úmysl na Antonínku
Blatnice 10:30 za farníky
Blatnička 09:00 za + manžela, otce, prarodiče a za celou živou rodinu
pondělí 9.8. svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
Blatnice 18:00 poděkování za 75 let života, s prosbou k Panně Marii za nemocného manžela
úterý 10.8. svátek sv. Vavřince, mučedníka
Dnes mše sv. není
středa 11.8. památka sv. Kláry, panny
Blatnice 15:30 pohřební mše sv.
čtvrtek 12.8. sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice
Blatnička 18:00 Za dvoje + rodiče, sestru a živou rodinu
pátek 13.8. sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků
Blatnice 18:00 Za dvoje + rodiče, bratra a Boží požehnání pro živou rodinu
sobota 14.8. památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
Antonínek 12:00 svatební mše svatá
neděle 15.8. SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Antonínek 15:00 úmysl na Antonínku
Blatnice 10:30 za + Marii Vybíralovou, manžela a syna Vladislava a za živou a + rodinu z obou stran
Blatnička 09:00 Za všechny občany a rodáky z Blatničky