Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 13.8. do 20.8.2023 - 33. týden

neděle 13.8. 19. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00 Mše svatá na Antonínku
Blatnice 10:30 Za zemřelé rodiče a bratra Vladislava a živou rodinu z obou stran. (P. Dabrowski)
Blatnička 09:00 za občany a rodáky z Blatničky (P. Dabrowski)
pondělí 14.8. památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
Blatnice 18:00 Za + rodiče Žitňákovy a + manžela
úterý 15.8. SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Blatnice 18:00 za dvoje + rodiče, duše v očistci, dar zdraví a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu
Blatnička 16:30 ( volná intence )
středa 16.8. sv. Štěpána Uherského
Blatnice 18:00 na poděkování za dar života, za všechny milosti a dary, s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha Sv.
čtvrtek 17.8. čtvrtek 19. týdne v mezidobí
Blatnička 18:00 Za + Josefa a Marii Borýskovy, rodiče z obou stran s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
pátek 18.8. pátek 19. týdne v mezidobí
Blatnice 18:00 poděkování za společně prožitý život, s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie do dalších let
sobota 19.8. sv. Jana Eudese, kněze, nebo sobotní památka Panny Marie
Blatnice 15:30 pohřební mše svatá za + Stanislava Hrušku
neděle 20.8. 20. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00 Mše svatá na Antonínku
Blatnice 10:30 Za farníky
Blatnička 09:00 Za + Annu Markovou, syna Petra a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

Za + Stanislava Hrušku se budeme modlit v pátek přede mší svatou.

Vzadu na nástěnce a také na webu farnosti je vyvěšen nový rozpis úklidu kostela.