Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 8.10. do 15.10.2023 - 41. týden

neděle 8.10. 27. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00 Mše svatá na Antonínku.
Blatnice 07:30 za + rodiče, bratra, švagra, duše v očistci a za živou rodinu
10:30 za farníky
Blatnička 09:00 za + manžela, rodiče a živou rodinu
pondělí 9.10. sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků
Blatnice 13:30 Pohřební mše svatá + pana Ondřeje Bezděka. R.I.P.
úterý 10.10. úterý 27. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 11.10. mše svatá pro děti
Blatnice 18:00 za + manžela, syny, dvoje rodiče a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu
Dům Sv. Rodiny 18:45 OTEVŘENÁ FARNOST OTEVŘENÁ FARNOST V DSR
čtvrtek 12.10. sv. Radima, biskupa
Blatnice 19:00 ADORACE
Blatnička 18:00 za + manžela, rodiče, bratra a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
pátek 13.10. pátek 27. týdne v mezidobí
Blatnice 18:00 za + manžela, dvoje rodiče a ochranu Boží pro celou rodinu
sobota 14.10. sv. Kalista I., papeže a mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie
Blatnice 07:30 poděkování za dar života, s prosbou o Boží pomoc a ochranu
neděle 15.10. 28. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00 Mše svatá na Antonínku.
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 za + Františka Vyskočila, manželku a syna a duše v očistci
Blatnička 09:00 za + manžela, syna, rodiče, příbuzné a Boží požehnání pro živou rodinu

  • Nemocní věnovali 4.700 korun.
  • V neděli 8.10.2023 je pro děti na Antonínku připravena DRAKIÁDA. Začátek ve 14 hodin.
  • Připomínám, že za nedlouho zahájíme přípravu na biřmování. Dospělí a těm co bude nejméně 14 let a chtějí se zdokonalit ve víře, nebo přijmout jiné svátosti, proberte situaci se zkušenějšími. Přihlášky jsou k dispozici u dveří kostela. Vyplněné přihlášky odevzdejte osobně panu faráři. Neposílejte je přes třetí osobu.
  • Zveme děti na Antonínek k papežově výzvě MILION DĚTÍ SE MODLÍ RŮŽENEC, v sobotu 14.10.2023 v 15 hodin. Určitě zbude čas na nějakou hru.