Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 28.8. do 4.9.2022 - 35. týden

neděle 28.8. Děkovná pouť na Svatém Antonínku 22. neděle v mezidobí
Antonínek 09:00 za poutníky z Ostrožské Lhoty
10:30 poděkování Pánu Bohu za úrodu a ostatní dary a milosti
pondělí 29.8. památka Umučení sv. Jana Křtitele
Blatnice 18:00 za + manžela Václava Staňka, duše v očistci a Boží ochranu pro celou rodinu
úterý 30.8. úterý 22. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 31.8. středa 22. týdne v mezidobí
Blatnice 18:00 za + Marii Bogarovou, dvoje rodiče, za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
čtvrtek 1.9. čtvrtek 22. týdne v mezidobí
Blatnice 17:00 ADORACE 17:00 - 19:00 hodin
Blatnička 18:00 Poděkování za uplynulých 75 let života s prosbou o dar zdraví pro celou rodinu
pátek 2.9. pátek 22. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci)
Blatnice 15:30 Pohřební mše svatá + paní Anny Křápkové. R. I. P.
sobota 3.9. památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
Dnes mše sv. není
neděle 4.9. 23. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00 úmysl na Antonínku
Blatnice 07:30 za dvoje + rodiče, bratra, švagra a duše v očistci
10:30 za farníky
Blatnička 09:00 ( volná intence )

  • 3. 9. 2022 uzavřou v kapli sv. Antonína svátostné manželství Jan Jelínek, Ivančice 6/33 a Markéta Pavelková, Blatnice p. Sv. Ant. 633
  • Ve středu a v pátek navštívím naše nemocné se svatým přijímáním.
  • V sobotu 3.9.2022 nebude mše svatá ve farním kostele.
  • Přijměte pozvání na FARNÍ MEETING (synodu). Uskuteční se v Domě Svaté Rodiny v pátek 16. září v 17:45 hod. Vnímáme, že žijeme v další přelomové době církve. Proto zvu pastorační radu, vedoucí skupin synodálního procesu, zástupce všech společenství ve farnosti a všechny, kdo se chtějí zapojit do směřování naší farnosti. 
  • V neděli 28. 8. 2022 jdeme děkovat na Antonínek za úrodu. Nezapomeňte na kroje.                    Autobus pojede z Blatnice v 9:30,      z Blatničky nejede.
  • Krojované procesí s hudbou vychází od farního kostela v 9:30.  Hlavní mši svatou v 10:30 bude sloužit P. Pavel Macura děkan ve Valašských Kloboukách. Ve 14 hodin bude adorace a svátostné požehnání.
  • Ve čtvrtek bude pravidelná adorace od 17. do 19. hodin.