Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 12.12. do 19.12.2021 - 50. týden

neděle 12.12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ (Gaudete)
Blatnice 07:30 za + rodinu Lacinovu a Malíkovu
10:30 poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, s prosbou o Boží požehnání a dar zdraví
Blatnička 09:00 za farníky
pondělí 13.12. památka sv. Lucie, panny a mučednice
Blatnice 07:15 za + rodiče Strakovy, dceru a duše v očistci
úterý 14.12. památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Dnes mše sv. není
středa 15.12. středa 3. adventního týdne
Blatnice 18:00 za + manžela a Boží požehnání pro živou rodinu
čtvrtek 16.12. čtvrtek 3. adventního týdne
Blatnice 19:00 ADORACE
Blatnička 17:00 za + manžela, dvoje + rodiče, + příbuzné a za duše v očistci
pátek 17.12. 17. prosince
Blatnice 18:00 Za + Jaroslava Bogara, + rodiče a za živou a + rodinu    Mše svatá pro děti
sobota 18.12. 18. prosince
Blatnice 18:00 za + Annu Horákovou a celou + rodinu
neděle 19.12. 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Blatnice 07:30 za + Miroslava Šrámka, celou + rodinu a Boží ochranu pro živou rodinu
10:30 za farníky
Blatnička 09:00 za zemřelé z rodiny Hrabalovy, Chmelařovy a Kubicovy

  • Předvánoční svátost smíření proběhne v sobotu 18.12.2021 od 10:00 do 11:00 hodin. Pokusíme se zabezpečit pro zpovídané i zpovědníky bezpečné rozestupy. Proto se bude zpovídat ve zpovědnici a v Domě Svaté Rodiny. Přesto přicházejte všichni kostelem. Přístup bude možný jedině přes kostel.
  • V týdnu budu navštěvovat naše nemocné se svatým přijímáním.
  • V neděli 19.12.2021 vám chceme po mši svaté nabídnout křesťanskou literaturu a výrobky farní dílny. Zakoupením podpoříte naši farnost. Po ranní i hrubé mši svaté bude u východu z kostela stánek.