Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 9.5. do 16.5.2021 - 19. týden

neděle 9.5. 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Antonínek 15:00 Modlitba hodin na Antonínku
Blatnice 07:30 Za farníky
10:30 Za zemřelého manžela, dvoje zemřelé rodiče a živou rodinu
Blatnička 09:00 za + manžela, dvoje rodiče a prarodiče
pondělí 10.5. pondělí 6. velikonočního týdne
Blatnice 18:00 Na poděkování za přijatá dobrodiní, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
úterý 11.5. úterý 6. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
středa 12.5. sv. Nerea a Achillea, mučedníků
Blatnice 18:00 za dvoje + rodiče, živou rodinu a dar zdraví
čtvrtek 13.5. SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Blatnice 18:00 za + sestru Blaženu Bršlíkovou, + rodiče a duše v očistci
Blatnička 16:30 Za živou a zemřelou rodinu, příbuzné, dar zdraví s prosbou o další ochranu
pátek 14.5. svátek sv. Matěje, apoštola (začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého)
Blatnice 18:00 za dvoje + rodiče, živou rodinu a duše v očistci
sobota 15.5. sobota 6. velikonočního týdne
Blatnice 18:00 Poděkování za dožitá léta s prosbou o zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu.
neděle 16.5. 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Antonínek 15:00 Modlitba hodin
Blatnice 07:30 Za farníky
10:30 Za dvoje + rodiče a prarodiče
Blatnička 09:00 za + rodiče, bratry, prarodiče a příbuzné

Dárce věnoval na opravu fary 2000 korun. 

Na nástěnce a na webových stránkách je nový rozpis úklidu kostela.

Májová pobožnost se koná každý květnový den v 18:30 hodin, kromě neděle. Růženec a mše svatá je před Májovou pobožností. Proto v květnu nebude ve čtvrtek adorace. (v Blatničce každý den v 18 hodin)

Přihlášky do náboženství na příští školní rok si mohou vyzvednout v zádveří kostela prváci a ti kdo nechodí do náboženství. 

Pro bohoslužby jsou jen tato omezení: Dezinfekce rukou, rozestupy 2 metry mezi sebou, respirátor, nepodávat si ruce při pozdravení pokoje, nepoužívat svěcenou vodu v kropenkách. Zpívat se může. Bohoslužby jsou přístupné téměř bez omezení, proto ke svatému přijímání přicházejte jen při mši svaté.