Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 30.10. do 6.11.2022 - 44. týden

neděle 30.10. 31. neděle v mezidobí
Blatnice 07:30 za + Jaroslava a Filomenu Kuřinovy, jejich rodiče a duše v očistci
10:30 za + Josefa Hrušku, dvoje + rodiče a živou rodinu
Blatnička 09:00 za farníky
pondělí 31.10. sv. Wolfganga, biskupa
Blatnice 18:00 na poděkování za přijaté dary a milosti, s prosbou o Boží požehnání, dary víry a Ducha Svatého pro živou rodinu
úterý 1.11. SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
Blatnice 18:00 za + vnuka Tomáše, + rodinu a Boží ochranu pro živou rodinu
Blatnička 16:30 za + z ročníku 1941
středa 2.11. VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
Blatnice 18:00 za + Josefa Sládka, manželku, jejich rodiče, sourozence duše v očistci
Blatnička 16:30 za duše v očistci
hřbitov Blatnice 18:45 bohoslužba za zemřelé na hřbitově v Blatnici
čtvrtek 3.11. sv. Martina de Porres, řeholníka
Blatnice 16:00 ADORACE - ukončení v 18 hodin
Blatnička 16:15 ADORACE - ukončení v 16:50
17:00 za + manžela, dvoje + rodiče a prarodiče
pátek 4.11. památka sv. Karla Boromejského, biskupa, mše sv. pro děti
Blatnice 17:30 za + otce Josefa Červenku, rodiče a duše v očistci
sobota 5.11. sobota 31. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Blatnice 07:30 ( volná intence )
neděle 6.11. 32. neděle v mezidobí
Blatnice 07:30 za + manžela Vladimíra Kuřinu, celou + rodinu, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
10:30 za farníky
Blatnička 09:00 za + Františka Minaříka, rodiče a živou rodinu
hřbitov Blatnička 14:00 bohoslužba za zemřelé hřbitov Blatnička

 • Ze křtu bylo věnováno 2.000 korun.
 • Sbírka na misie vynesla v Blatnici 29.660 korun a v Blatničce 8.210 korun.
 • V misijní kavárně 20.300 korun. Díky všem kdo přispěli jak finančně tak dary do misijní cukrárny. I za její přípravu a obsluhu Pán Bůh zaplať.
 • Příští neděli bude sbírka na Charitu.
 • Česká křesťanská akademie vás zve na přednášku „Jak přežít civilizaci - vyprávění o třiceti cestách za obzor“. Přednáší Ing. Martin Vopěnka. Přednáška se koná ve čtvrtek 3. listopadu v 18 hodin v Domě Svaté Rodiny.
 • V pondělí ve středu a v pátek navštívím naše nemocné se svatým přijímáním.
 • Ve čtvrtek bude pravidelná adorace. Výstav v 16 hodin a požehnání v 18 hodin. 
 • Nově bude adorace v Blatničce. Výstav nejsvětější svátosti v 16:15 a požehnání v 16:50 hodin.
 • Pobožnost za duše očistci na hřbitově bude v Blatničce v neděli 6.11.2022 ve 14 hodin a v Blatnici ve středu 2.11.2022 v 18:45 hodin.
 • 1.11 odpoledne a 2.11. celý den je možno získat plnomocné odpustky pro duše v očistci, po splnění tří podmínek, a návštěvou kostela, kde se pomodlí Otče náš a Věřím v Boha.
 • Od 1. do 8. listopadu je možno získat denně plnomocné odpustky po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce). Plnomocné odpustky jsou přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech během roku lze takto získat částečné odpustky
 •  
 • Plnomocné odpustky, které je běžně možné získat v dušičkovém týdnu od 1. do 8. listopadu, lze letos, stejně jako v předchozích letech (a až do roku 2026), získat také v týdnu před dušičkami, tedy od 25. do 31. října.

  Památka všech zemřelých, lidově označovaná jako „Dušičky“, je vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do plného společenství s Bohem a jsou ve fázi „očišťování“. Církev, s odvoláním na některé biblické texty, nazývá toto konečné očišťování „očistcem“. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše.

  Svátost smíření není nutné přijímat každý den. Stačí ji vykonat před začátkem týdne modliteb za zemřelé, v jeho průběhu, nebo až v dalších dnech po jeho skončení. Svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce jsou nutné každý den, kdy chcete plnomocný odpustek získat.

  Podmínky k získání odpustků od 25.10. do 31.10. jsou stejné, jako v týdnu od 1.11. do 8.11.

  Co jsou odpustky?

  Odpustek znamená, že se před Bohem odpouštějí časné tresty za hříchy, jejichž vina byla zahlazena; je to odpuštění, které náležitě připravený věřící získává za určitých podmínek zásahem církve, jež jako služebnice vykoupení autoritativně rozděluje a používá pokladu zadostiučinění Krista a svatých.