Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 15.5. do 22.5.2022 - 20. týden

neděle 15.5. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Antonínek 15:00 Modlitba hodin a mše svatá
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 Za zemřelé rodiče Vyskočilovy, syna a za živou rodinu
Blatnička 09:00 Za + manžela, syna, dvoje rodiče a živou rodinu
pondělí 16.5. svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
Blatnice 18:00 na poděkování za dar života, s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie
úterý 17.5. úterý 5. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
středa 18.5. sv. Jana I., papeže a mučedníka
Blatnice 18:00 za + Jaroslavu Pavelkovou a Boží ochranu pro živou rodinu
čtvrtek 19.5. čtvrtek 5. velikonočního týdne
Blatnička 18:00 za + manžela, dvoje + rodiče a živou rodinu
pátek 20.5. sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze mše sv. pro děti
Blatnice 18:00 Za + rodinu s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
sobota 21.5. sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků
Blatnice 07:30 ( volná intence )
neděle 22.5. 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Antonínek 15:00 Modlitba hodin a mše svatá
Blatnice 07:30 na poděkování za přijatá dobrodiní, s prosbou za dar zdraví, + rodiče a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
10:30 za farníky
Blatnička 09:00 na poděkování za 50 let manželství, s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu

  • Příští neděli bude sbírka věnovaná na pronásledované křesťany.
  • V neděli 22.května jsme zváni na Pouť rodin na Antonínku. Začíná se ve 12 hodin, oběd v trávě z vlastních zásob, od 13.00 hra na stanovištích, tvořivá dílnička, 15.00 Hodinky15.30 Mše svatá, slouží P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci, 16.45 Pták Ohnivák a liška Ryška - loutkové divadlo Dana Taraby, 18.00 Májová tečka.