Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 28.11. do 5.12.2021 - 48. týden

neděle 28.11. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Blatnice 07:30 poděkování za přijatá dobrodiní, s prosbou o další pomoc a ochranu pro celou rodinu
10:30 za farníky
Blatnička 09:00 za dvoje + rodiče, bratry, příbuzné a dar zdraví pro celou živou rodinu
pondělí 29.11. pondělí 1. adventního týdne
Blatnice 07:15 za + Annu Vyskočilovou, + manžela, duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu
úterý 30.11. svátek sv. Ondřeje, apoštola
Dnes mše sv. není
středa 1.12. sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
Blatnice 18:00 za + manžela, dvoje + rodiče, dva bratry a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
čtvrtek 2.12. čtvrtek 1. adventního týdne
Blatnička 17:00 za + Františka Minaříka, dvoje + rodiče a živou rodinu
pátek 3.12. památka sv. Františka Xaverského
Blatnice 18:00 Za dvoje +rodiče, rodiny z obou stran, ochranu Panny Marie, dar zdraví, dar víry a duše v očistci.
sobota 4.12. sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve
Blatnice 18:00 na poděkování za dar života, za + manžela, za duše v očistci a živou rodinu
neděle 5.12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Blatnice 07:30 za + rodiče a celou + rodinu
10:30 za farníky
Blatnička 09:00 Za živou a + rodinu, příbuzné, dar zdraví s prosbou o další ochranu

  • Rorátní mše svaté budou v adventu v pondělí. Začátek bude v 7:15, ale bez lampiček a bez snídaně. 
  • V pátek 2.12.2021 bude adorační den naší farnosti. Pamatujme v adoraci na kněžská povolání a také na proměnu farnosti. Začátek adorace bude v 8 hodin. Celý den adorace jednotlivců. Mše svatá v 18 hodin a po mši svaté zakončení půlhodinovou adorací. Procesí na Antonínek a agape nebude. 
  • V neděli 5.12.2021 přinese dětem dárky sv. Mikuláš po mši svaté v 10:30. a po mši svaté v Blatničce. 
  • Advent je dobou, která nás vyzývá k tomu, abychom se snažili stát lepšími lidmi, a tak se připravíme na příchod narozeného Ježíše. Můžeme to vylepšit proměnou našich vztahů. Poslouží nám k tomu karta s úkolem na jeden adventní týden. Karta má dole kulatý obrázek, ten vystřihněte a přineste v neděli na mši svatou. Můžete jej vhodit do košíku u dveří, nebo přímo přišpendlit na adventní nástěnku.