Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 22.5. do 29.5.2022 - 21. týden

neděle 22.5. 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Antonínek 15:00 Modlitba hodin a mše svatá
Blatnice 07:30 na poděkování za přijatá dobrodiní, s prosbou za dar zdraví, + rodiče a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
10:30 za farníky
Blatnička 09:00 na poděkování za 50 let manželství, s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu
pondělí 23.5. pondělí 6. velikonočního týdne
Blatnice 18:00 za dvoje + rodiče, bratra a duše v očistci
úterý 24.5. připomínka den modliteb za církev v Číně
Dnes mše sv. není
středa 25.5. sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve
Blatnice 18:00 za + rodinu Kozumplíkovu a Kůdelovu
čtvrtek 26.5. SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Blatnice 18:00 za + rodiče Dáňovy a duše v očistci
Blatnička 16:30 Za + rodiče
pátek 27.5. sv. Augustina z Canterbury, biskupa mše svatá pro děti
Blatnice 18:00 na poděkování za dar života, s prosbou o dar víry a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
sobota 28.5. sobota 6. velikonočního týdne
Blatnice 11:00 za živé a + spolužáky ročníku 1942 a jejich učitele
neděle 29.5. 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Antonínek 15:00 Modlitba hodin a mše svatá
Blatnice 07:30 na poděkování za 90 let života, s prosbou za + manžela a Boží ochranu pro živou rodinu
10:30 na poděkování za 75 let života, s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie a za dar zdraví
Blatnička 09:00 za farníky

  • Z pohřbu bylo věnováno 5.000 korun, na kostel a ze křtu 2.000 korun.
  • V neděli 22.května jsme zváni na Pouť rodin na Antonínku. Začíná se ve 12 hodin, oběd z vlastních zásob, od 13.00 hra na stanovištích, tvořivá dílnička, 15.00 Hodinky15.30 Mše svatá, slouží P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci, 16.45 Pták Ohnivák a liška Ryška - loutkové divadlo Dana Taraby, 18.00 Májová tečka.
  • V sobotu 28. května se v 15 hod. uskuteční na Svatém Antonínku Pouť Domácího hospice Antonínek. Mši svatou bude sloužit spirituál kněžského semináře v Olomouci P. Antonín Hráček. Po mši svaté bude agapé s možností sdílení. Přítomni budou pracovníci hospice, kteří rádi odpoví na všechny dotazy.
  • Farnost a Matice svatoantonínská Vás zvou v neděli 29. května 2022 v 18 hodin na májovou pobožnost do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Blatničce, po které bude následovat beseda a vzpomínání na P. Antonína Šuránka u příležitosti 120. výročí jeho narození. Za příznivého počasí bude beseda probíhat vedle kostela, kde budou připraveny lavičky k sezení a malé občerstvení.